Felles FEIDE for SING

Prosjektet gjennomføres i et samarbeid mellom Lindås kommune og 8 andre kommuner. Difi har gitt tilsagn om prosjekttilskudd fra tilskuddsordningen Digital fornying i kommunene. Lindås kommune er ansvarlig tilskuddsmottaker. For kontaktinformasjon og deltakeroversikt se nederst på siden. All informasjon under er hentet fra søknaden om prosjekttilskudd.

Forankring
Prosjektet er forankra i felles IKT-strategiplan vedtatt av kommunestyra.  Prosjekta er vedtatt iverksatt av rådmannsgruppa i Regionrådet Nordhordland IKS, som er samarbeidsorganet for alle kommunane i Nordhordlandsregionen.

Prosjektbeskrivelse
Etablere sentral felles elevkatalog med integrasjon mot nasjonal felles elevident (FEIDE) for kommunane i regionen

Hovedmål og innretning
a) Ekommune 2012 anbefaler FEIDE-etablering for alle kommuner innen 2010. Prosjektet vil etablere dette for 9 kommuner innen sommer 2010.
b) Feide gir bedre samordnet tilgang til mange ulike nettjenester fra alle typer virksomheter: Publikasjoner, opplæringsintitusjoner, NRK, kommune, fylke og stat osv.
Etableringen av felles regional elevkatalog-drift basert på fri programvare i bunn, gir store muligheter mht utvikling av IKT-driftssamarbeid og samarbeid om pedagogiske løsninger i regionen.
c) Felles elevident er en nøkkel til videre utvikling i innholdssamarbeid. Elevkatalog på fri programvare øker kompetanse og potensiale for videre utvikling av løsnigner basert på deling og samarbeid.

Utvikling og implementering
Prosjektet utvikler rutiner og systematisk datafangst av info om elever og pedagogisk personell i kommunene, samt etablerer felles regional brukerkattalog med kobling mot Feide-autorisering. Bruk av Feide-ident for elever og ped.personell medfører økt tilgang til tjenester fra ulike netttilbydere av pedagogisk art.

Ansvarlig tilskuddsmottaker
Lindås kommune
Postmottak
5914 ISDALSTØ

Kontaktperson
Alf Seim, Fagsjef IKT
Tlf: 56 37 51 78 / 952 09 501
Epost: alf.seim@lindas.kommune.no

Deltakende kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter
Lindås kommune
Austrheim kommune
Fedje kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune
Modalen kommune
Osterøy kommune
Radøy kommune
Vaksdal kommune

Share Del med andre