Bloggen #bedreforvaltning

Marit Holter-Sørensen

Offentlige virksomheter kan bidra til grønn vekst

Abelias administrerende direktør Håkon Haugli holdt nylig et innlegg på Lerchendalkonferansen 2015 der han snakket om hvordan offentlige innkjøp kan bidra til grønn vekst. Temaet for konferansen var «Endringsagenter for grønn vekst» og det er et godt bilde på den rollen offentlige virksomheter kan ta.

By Marit Holter-Sørensen
09. Feb 2015
Sissel Kristin Hoel

Penger, heder og ære – har priser noe for seg?

Nå er det tid for å søke Kommunal- og moderniseringsdepartementets innovasjonspris for kommunesektoren. Landets mest innovative kommune skal få sin velfortjente heder og 500 000 kroner med. Og selv om prisen ikke er initiert av oss, deler vi departementets syn på at denne typen kåringer har noe for seg. Hvis man gjør det på den rette måten vel og merke. Og det har vi planer om å gjøre.

By Sissel Kristin Hoel
04. Feb 2015
Sissel Kristin Hoel

Innovasjon i offentlig sektor – A Call to Action!

For et par uker siden var jeg i Paris på en stor OECD-konferanse. «Innovating the Public Sector: from Ideas to Impact». 300 ledere og medarbeidere engasjert i utviklingen av morgendagens forvaltning, i fra hele verden, var samlet for å diskutere innovasjon i offentlig sektor.

By Sissel Kristin Hoel
08. des 2014
Steinar Skagemo

Nokios, Estland og deling

Siste uken i oktober ble Norsk konferanse for offentlig sektor (NOKIOS 2014) arrangert for åttende gang i Trondheim. Som i fjor vil vi gjerne benytte anledningen til å minne om at mange av sesjonene er tilgjengelig som video. Etter hvert kommer også lysark.

By Steinar Skagemo
28. nov 2014
Dag Strømsnes

Mer dialog gir mer for pengene

Konkurranser som er gjennomført ved bruk av dialog viser seg ofte å gi gode resultater. Markedet sitter med mye verdifull kunnskap som offentlig sektor kan dra nytte av i et anskaffelsesløp. Hvorfor ikke å bruke erfaringene for å skaffe til veie det beste for nettopp din virksomhet?

By Dag Strømsnes
11. nov 2014
Stina Låstad

Fra nullfeilskultur til innovasjonskultur

Fornye, forenkle, forbedre. Digitalisere og fange tidstyver. Visjonene for fremtidens Norge er mange, og for å få til dette må vi tenke innovativt. Men hvordan skaper vi kultur for innovasjon i offentlig sektor?

By Stina Låstad
29. okt 2014
Eivor Bremer Nebben

Samordning må til for å lykkes

En god forvaltning forutsetter evne til samordning. Utfordringer for forvaltningen kan sjelden løses av en etat eller en sektor alene. Hvordan kan vi samordne forvaltningen til å jobbe mer på tvers og å få til mer helhetlige oppgaveløsninger?

By Eivor Bremer Nebben
21. okt 2014
Anniken Willumsen

Utsikt til innsikt

I arbeidet med må etablere Difi som et kompetansemiljø for innovasjon i offentlig sektor, har vi jobbet mye med å skaffe oss innsikt i målgruppens behov. Så hva gjorde vi?

By Anniken Willumsen
14. okt 2014
Stina Låstad

Innovativt samarbeid

- Norge har et godt utgangspunkt. Vi har allerede en effektiv og omstillingsdyktig statlig og kommunal sektor, men møter i økende grad utfordringer som går på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. For å møte utfordringene må det tenkes nytt om oppgaveløsning, og arbeids- og samarbeidsformer i kommunene. Det må jobbes på nye måter på tvers av profesjoner, sektorer, forvaltningsnivåer og i samarbeid med næringsliv, frivillige og pårørende. Trude Andresen, Innovasjonsdirektør i KS, i Innovasjonsmagasinet fra 3in.

By Stina Låstad
03. okt 2014
Hege Andersen

Digitale nok innbyggere?

En viktig forutsetning for å lykkes med digitalisering av offentlige tjenester er at innbyggerne tar de digitale tjenestene i bruk. Da må de både være motiverte og ha tilstrekkelig digitale ferdigheter.

By Hege Andersen
22. sep 2014

Sider