Sosiale medier er hurtige, åpne og umiddelbare, og mange i forvaltningen opplever det som en utfordring å ta i bruk sosiale medier. Mange er også usikre på hvordan offentlige virksomheter kan bruke sosiale medier til å nå sine strategiske og politiske målsettinger. Difis mål er å bevisstgjøre forvaltningen om muligheter og utfordringer ved sosiale medier, og gjøre offentlige virksomheter i stand til å utnytte potensialet i ny tenkologi.

Sosiale medier

Veileder i sosiale medier for offentlig forvaltning

Difis veileder i sosiale medier har fått stor oppmerksomhet og interesse. Du kan laste den ned i PDF-versjon eller lese den på våre nettsider.

 

Share Del med andre