Her er de nominerte til Anskaffelsesprisen 2018

Prisen deles ut på Anskaffelseskonferansen 7. november i to kategorier: Prisen for bærekraftige anskaffelser og prisen for digitalisering og god styring. Juryen har valgt ut tre nominerte i hver kategori.

Publisert: 25. okt 2018, Sist endret: 05. jun 2019

Det har kommet inn mange gode kandidater til Anskaffelsesprisene. Nå har det vært gjennomført jurymøter og de nominerte er klare. Å bli nominert er en anerkjennelse av godt arbeid i virksomhetene. 

Juryleder Mona Stormo Andersen

 

Anskaffelsesprisen for bærekraftige anskaffelser

Undervisningsbygg Oslo kommune

Virksomheten har etablert en egen strategi for hvordan anskaffelser skal bidra til å oppnå målene for miljø. Undervisningsbygg reduserer klimagassutslipp ved å velge de mest miljøvennlige løsningene for energi som passivhus, bruk av solcellepaneler og lavkarbonbetong. De reduserer klimagassutslipp, reduserer avfall og fremmer mer sirkulære bygg gjennom ambisiøse miljøbygg. 

Elverum kommune

Elverum kommune har gjennom prosjektet «Hanstad skole;modulbygg i massivtre» lagt til rette for innovativ, bærekraftig anskaffelse av nye klasserom på Hanstad skole. De har utfordret dagens forskrifter mht ernergiramme foran U-verdier og Co2-verdier foran luftsskifte i ventilasjon. Dokumentasjonskrav følges opp gjennom forsknigsprosjekt fra Regionalt forskningsfond innlandet. De har hatt dialog med aktuelle leverandører og lagt opp til nytt samarbeid på tvers av sektorer i kommunen. 

Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune har anskaffet klimavennlige løsninger i alle fylkets 17 fergesamband. Fylkeskommunene har etabledert landanlegg for lav- og nullutslippsferger. De ulike rutepakkene er tildelt flere leverandører som har forpliktet seg til å redusere energibruken med inntil 65 prosent og utslippene reduseres med inntil 92 prosent. Anskaffelsen er koblet til oppnåelse av Parisavtalens 2-gradersmål. 

Anskaffelsesprisen for digitalisering og god styring

Samordnet innkjøp i Nordland

Samordnet innkjøp i Nordland har digitalisert anskaffelsesprosessen og jobber målrettet for å unngå lekkasjer, legger til rette for næringsutvikling samtidig som de utnytter sine stordriftsfordeler og oppnår kostnadsbesparelser. Samordnet innkjøp i Nordland med Bodø som vertskommune

Statsbygg

Statsbygg har økt det strategiske fokuset på innkjøpsarbeidet ved å tilgjengeliggjøre styringsinformasjon som beslutningsstøtte, samle data fra ulike systemer og skreddersy informasjon for ulike roller som ledere, innkjøpere og kontraktsforvaltere. De samhandler tett med behovshaverne gjennom kategoriteam, og har  digitalisert innkjøpsprosessen fra bestilling til betaling. 

Skatteetaten

Skatteetaten har dreid fokus fra omsetning og bruk av digitale løsninger, til fokus på bruk og gjenbruk av data for god styring og kontroll samt på dokumentasjon av gevinster. De arbeider systematisk med kostnadsunngåelser og kvalitetsgevinster.  Ved etablering av  kategoriteam bestående av ledere og sentrale personer fra fagmiljøene oppnår de effektiv styring med riktige beslutninger basert på god styringsinformasjon.

 

Deldette

Kontakt