Frokostseminar: Oppfølging av statsansatteundersøkelsen 2018 - Digital modenhet i staten

13. mar 2019
Difis kurs- og konferansesenter

Beskrivelse

5 232 ansatte i staten besvarte Difis statsansatteundersøkelse i november 2018. Undersøkelsen måler blant annet digital modenhet. Resultatene fra undersøkelsen viser at langt flere ledere i staten ønsker å utnytte mulighetene som ligger i digitalisering sammenliknet med resultatene fra forrige undersøkelse i 2016. 

Statsansatteundersøkelsen viser imidlertid at staten fortsatt har en vei å gå på det digitale området. Under halvparten av lederne mener at virksomheten er rigget for å nyttiggjøre seg mulighetene i den digitale utviklingen. Rundt halvparten av lederne mener at virksomheten har tilgang til nødvendig digital kompetanse, men de er usikre på om de har gode nok rutiner for å holde ansattes digitale kompetanse oppdatert. Det er en stor variasjon blant de ansatte i hvilken grad de kjenner, diskuterer og utforsker digitale muligheter. 

Vi inviterer til frokostsemiar  hvor vi ser nærmere på digital modenhet, hvilke kompetanser ledere og medarbeidere trenger for å øke den digitale modenheten, og hvordan vi helt praktisk kan jobbe med dette.

Målgruppe

HR-medarbeidere, ledere, ansatte med ansvar for digitalisering i egen virksomhet, ansatte med interesse for tema digitalisering og digital modenhet.

Program

Velkommen

Resultater fra statsansatteundersøkelsen

Simen Hustad, Difi

Digital modenhet i IT i praksis

Lars von Marion, Rambøll

Digital transformasjon og modenhet

Ellen Strålberg, Difi

Digitalisering i staten

Svein Kristensen, Digitaliseringsrådet

Digital kompetanseheving i Statped

Marthe Lybak Greve og Arnt-Helge Ljoså, Statped

Publisert: 12. mar 2019, Sist endret: 21. mar 2019

Deldette