Strategisk bruk av innkjøp? Tema for møte i Difis innkjøpsledernettverk

21. mar 2019
Difis kurs- og konferansesenter

Beskrivelse

Hvordan kan vi som innkjøpsledere få topplederne til å bli oppmerksom på potensialet som ligger i anskaffelser? Hva bør en kategoristrategi på eiendom inneholde for å bidra til bedre styring av anskaffelser? Og hvordan kan den benyttes som virkemiddel til å få dialog med toppledere om anskaffelser?

Høsten 2018 kartla Difi hvordan anskaffelser i større grad kan bli et strategisk redskap for toppledere. Gjennom arbeidet fant vi noen svar på hvordan toppledere vurderer det strategiske potensialet, og hvilke budskap og kompetanser som må utvikles for at potensialet kan nås. Dette vil vi nå presentere og drøfte med dere innkjøpsledere.

OsloMet har utviklet en kategoristrategi på eiendom. Den er forankret hos deres toppledere og skal sette retning og rammer for de faglig ansvarlige innenfor renhold, bygningsdrift, energi, sikkerhet og transport.

Program
12.30–13.00  Kaffe og registrering
13.00-13.45  Hva motiverer toppledere på anskaffelsesområdet?
                          Mona Stormo Andersen, Difi
13.45-14.15  Hva bør en kategoristrategi på eiendom inneholde?
                          Gry Lund Andersen, kategoriansvarlig ved OsloMet  
14.15-14.30  Pause
14.30-15.00  Diskusjon om  innkjøpsleders rolle i virksomheten
15.00-15.15  Hva skal til for at en kategoristrategi gir forankring hos toppledelsen?
                          Gunn-Sølvi Arveschoug, innkjøpsleder ved OsloMet
15.15-15.30  Avslutning

Tidligere presentasjoner i innkjøpsledernettverket finner du her.

Målgruppe
Møtet er tilpasset medlemmer av Difis innkjøpsledernettverk, men det er åpent for alle med lederansvar eller som jobber med lederstøtte.

Mål
Utveksle erfaringer om innkjøpsledelse.

Publisert: 12. mar 2019, Sist endret: 04. apr 2019

Deldette