Seminar #1: Rekruttering som inkluderer

09. apr 2019
Difis kurs- og konferansesenter

Praktisk informasjon

Start: Tirsdag 09. april 2019 - 09:00
Slutt: Tirsdag 09. april 2019 - 12:00
Adresse: Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, Inngang Myntgata, Oslo
Påmeldingsfrist: Søndag 07. april 2019 - 23:59
Ansvarlig: Ragnhild Aamodt Grønlie, mob: 99 71 38 60
Fagkategori: LederMedarbeiderSeminar

Beskrivelse

Velkommen til første seminar i Difis seminarrekke om inkluderingsdugnaden. I løpet av året vil vi arrangere flere seminarer der temaene er knyttet til arbeidet med å inkludere arbeidstakere som ofte faller utenfor arbeidslivet. På det første seminaret ser vi på rekrutteringsprosessen og hvordan du som rekrutterende leder kan få flere søkere innenfor målgruppen.

Vi åpner seminarrekken med å presentere kort inkluderingsdugnaden og tall fra statsansatteundersøkelsen 2018 om hvordan medarbeidere og ledere opplever mangfold, tilrettelegging og inkludering på sine arbeidsplasser. Deretter tar vi for oss hva Nav kan hjelpe virksomhetene med, og hva virksomhetene kan gjøre selv.

Siste del av seminaret vil være praktisk arbeid knyttet til en rekrutteringsprosess. Vi legger opp til at deltakerne deler erfaringer om analyse av kompetansebehov og reflekterer over hvordan analysere hva som trengs i en stilling. Det blir også et språkverksted der vi diskuterer formuleringer i stillingsannonser som inviterer til inkludering.

Formålet med det praktiske arbeidet er at deltakerne kan få med seg konkrete innspill og jobbe videre med dem i egen virksomhet. Ta med en egen stillingsannonse, som du kan få konkrete tilbakemeldinger på og en kollega (enten en rekrutterende leder eller en fra HR), som du kan jobbe sammen med neste gang dere lyser ut en stilling.

Innleggene vil bli strømmet på vanlig måte. Det praktiske gruppearbeidet vil ikke egne seg til dette, så det strømmes ikke.
Hvis du skal følge seminaret via strømming, trenger du ikke å melde deg på.

Målgruppe
Rekrutterende ledere og HR i statlige virksomheter.

Program

09.00

Hva er inkluderingsdugnaden? v/Kristina Jullum Hagen, avdelingsdirektør i KMD


Inkludering og mangfold i staten – hva forteller resultatene fra statsansatteundersøkelsen 2018? v/Cathrine Haugene Ljoså, seniorrådgiver i Difi


Dette kan Nav St. Hanshaugen bistå med v/Harald Norberg og John William Markant, Nav St. Hanshaugen

PauseHvordan rekruttere på en god og inkluderende måte? v/Lars Kolberg, Likestillings- og diskrimineringsombudet


Praktisk gruppearbeid og språkverksted for din utlysningstekst


Veien videre

12.00

Slutt

Om Difis tilbud
Difi skal bistå statlige virksomheter med å nå regjeringens mål at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne og/eller har hull i CV-en. Vi skal blant annet gi veiledning, bidra til erfaringsdeling og utvikle programmer og verktøy som ledere og HR i staten kan benytte i sitt inkluderingsarbeid. Seminarrekken er en del av Difis tilbud til statlige arbeidsgivere.

Les mer om inkluderingsdugnaden på arbeidsgiver.difi.no

Følg med på nyhetsbrevet til Arbeidsgiverportalen for informasjon om våre tilbud. Meld deg på nyhetsbrevet

Direktesending


Publisert: 12. mar 2019, Sist endret: 21. mar 2019

Deldette