Seminar #1: Rekruttering som inkluderer

09. apr 2019
Difis kurs- og konferansesenter

Beskrivelse

Første seminar i Difis seminarrekke om inkluderingsdugnaden ble avholdt 9. april. I løpet av året vil vi arrangere flere seminarer der temaene er knyttet til arbeidet med å inkludere arbeidstakere som ofte faller utenfor arbeidslivet. På det første seminaret så vi på rekrutteringsprosessen og hvordan du som rekrutterende leder kan få flere søkere innenfor målgruppen.

Program

Velkommen ved direktør Åshild Egerdal, avdeling Ledelse, Difi

Hva er inkluderingsdugnaden? v/Kristina Jullum Hagen, avdelingsdirektør i KMD

Hva er inkluderingsdugnaden? - Kristina Jullum Hagen, avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (PDF)

Inkludering og mangfold i staten – hva forteller statsansatteundersøkelsen 2018? v/Cathrine Haugene Ljoså, Difi

Hva forteller statsansatteundersøkelsen om mangfold og inkludering? Cathrine Haugene Ljoså, Difi (PDF)

Hvordan kan vi hjelpe statlige arbeidsgivere? - NAV St. Hanshaugen

Hvem er NAV-brukeren, og hvordan kan NAV hjelpe statlige virksomheter - John William Markant og Harald Nordberg, NAV St. Hanshaugen (PDF) 

Jobbanalysen og stillingsannonsen. Trine Larsen fra Hammer og Hanborg

Om jobbanalysen og stillingsannonsen - Trine Larsen fra Hammer og Hanborg (PDF) 

Hvordan rekruttere på en god og inkluderende måte? Lars Kolberg, Likestillings- og diskrimineringsombudet

Hvordan rekruttere inkluderende? Lars Kolberg, Likestillings- og diskrimineringsombudet (PDF) 

Gjennomgang av reelle utlysninger i staten? Hva sier de egentlig om inkludering? Ved Sanja K. Skaar

Hva sier dagens utlysningstekster om inkludering og mangfold? Sanja Kostovska Skaar, Difi (PDF) 

Veien videre - Hvordan Difi skal støtte statlige arbeidsgivere i inkluderingsdugnaden.

Veien videre - Difis rolle i inkluderingsdugnaden (PDF)

Siste del av seminaret var praktisk språkarbeid knyttet til en rekrutteringsprosess. Vi la opp til at deltakerne delte erfaringer om analyse av kompetansebehov og reflekterte over hvordan de skulle analysere hva som trengs i en stilling.

Formålet med det praktiske arbeidet på disse seminarene er at deltakerne kan få med seg konkrete innspill og jobbe videre med dem i egen virksomhet.

Målgruppe
Rekrutterende ledere og HR i statlige virksomheter.

Om Difis tilbud
Difi skal bistå statlige virksomheter med å nå regjeringens mål at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne og/eller har hull i CV-en. Vi skal blant annet gi veiledning, bidra til erfaringsdeling og utvikle programmer og verktøy som ledere og HR i staten kan benytte i sitt inkluderingsarbeid. Seminarrekken er en del av Difis tilbud til statlige arbeidsgivere.

Les mer om inkluderingsdugnaden på arbeidsgiver.difi.no

Følg med på nyhetsbrevet til Arbeidsgiverportalen for informasjon om våre tilbud. Meld deg på nyhetsbrevet

Publisert: 12. mar 2019, Sist endret: 27. jan 2020

Deldette