Best Value Procurement (BVP) seminar

22. mai 2019
Difis kurs- og konferansesenter

Beskrivelse

Best Value Procurement (BVP) er en metode for innkjøp og oppdragsstyring som ennå er fersk i Norge. På seminaret fikk man høre om erfaringene fra pilotene og utvalgte leverandører. Så langt er 16 BVP-kontrakter inngått, tre konkurranser pågår og flere er underveis i Difis pilotprogram.

Difi leder en pilotering av metoden i Norge. BVP hjelper deg å vurdere leverandørens kompetanse og prestasjon. Med BVP gjennomfører oppdragsgiver en effektiv og målrettet konkurranse som spisses mot leverandørens evne til å se hele oppdraget fra start til mål og bidrar til redusert risiko. Oppdragsgiveren premierer leverandører som selvstendig kan løse oppgaven uten detaljstyring fra oppdragsgivers side. Hele veien etterspørres konkret og faktabasert dokumentasjon på at leverandørens påstander er pålitelige.

Program

1) Innledning og velkommen
Introduksjon til BVP metoden - Se presentasjonen til Trond Gunnar Amundsen, Difi 

2) Konkurransefase – hvordan levere BVP-tilbud 
Hvordan gjennomfører vi konkurransen og hva er et godt BVP-tilbud? - Se presentasjonen til Bjørn Børseth, Nye Veier
Konkurransefasen fra et leverandørperspektiv - Se presentasjonen til Neal Nordahl, Veidekke

3) Konkretiseringsfasen 
Hvordan fulgte vi opp usikkerhet i konkretiseringsfasen, og hvordan gjør vi det i utførelsesfasen? Litt om erfaringer så langt - Se presentasjonen til Odd Tillerli på vegne av Trondheim kommune

4) Prosjektgjennomføring med BVP 
Vår rolle som BVP byggherre i gjennomføringsfasen - Se presentasjonen til Ingeborg Lea Omdal og Silje Lyslo, Stavanger Eiendom
Leverandørs erfaring med BVP i gjennomføringsfasen - Se presentasjonen til Neal Nordahl, Veidekke lenger opp i programmet

5) Råd fra forskerne til kommende BVP-prosjekter

Se presentasjonen til Paulos Wondimu, PhD stipendiat NTNU

6) Presentasjon av kommende prosjekter 

  1. Stavanger kommune – 3 prosjekter – Tastveden 8-10 skole og 2 brannstasjoner
  2. Rælingen kommune – 1 prosjekt – skole
  3. Frogn kommune – 2 prosjekter - omsorgsboliger
  4. Nye Veier - 10 planlagte strekninger 

Mål for seminaret 
Spre kunnskap om bruk av innkjøps- og prosjektstyringsmetodikken Best Value - prestasjonsinnkjøp og hvordan metoden kan legge til rette for, og følge opp, optimale leveranser med lavest mulig risiko.

Målgruppe 
BVP leverandører, BVP oppdragsgivere på bygg og anlegg (har fortrinnsrett) og andre interesserte. 

Forkunnskaper  
Interesse for prestasjonsinnkjøp – Best Value Procurement (BVP).

Programkomiteen
• RIF ved Ari Soilammi
• EBA ved Torild Engh
• Arkitektbedriftene i Norge ved Anette Søby Bakker
• NTNU ved Bjørn Andersen
• MEF ved Tone Gulliksen
• Difi ved Cecilie Blytt 

Abonner på Difis nyhetsbrev

Publisert: 12. mar 2019, Sist endret: 23. mai 2019

Deldette