Seminar #2 Intervju og tilrettelegging som inkluderer

05. jun 2019
Sentralen, Forstandersalen

Praktisk informasjon

Start: Onsdag 05. juni 2019 - 09:00
Slutt: Onsdag 05. juni 2019 - 12:00
Adresse: Sentralen, Forstandersalen, Øvre Slottsgate 3, Oslo
Påmeldingsfrist: Torsdag 30. mai 2019 - 23:59
Ansvarlig: Ragnhild Aamodt Grønlie, mob: 99 71 38 60
Fagkategori: LedelseLederMedarbeiderSeminar

Beskrivelse

Velkommen til andre seminar i Difis seminarrekke om inkluderingsdugnaden. På dette seminaret ser vi på intervjuprosessen og hva du som leder kan og bør spørre om når du intervjuer kandidater med nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en. I tillegg ser vi på hvordan du som arbeidsgiver kan tilrettelegge for at denne gruppen arbeidstakere fungerer godt på arbeidsplassen.

Dette seminaret retter seg spesielt mot ledere som skal rekruttere og tilrettelegge, og HR som støttefunksjon for ledere.

Intervju er den mest vanlige formen for seleksjon i en rekrutteringsprosess. På intervjuet vurderer du kandidatene utfra kravene som er spesifisert i stillingsutlysningen. Så kommer det frem at søkeren har nedsatt funksjonsevne. Du lurer på hvilken diagnose vedkommende har? Hvilke tilretteleggingsbehov kan dette medføre? Har du egentlig lov til å spørre om det?  Vi åpner seminaret med å gi deg en kort innføring i hva du kan og ikke kan stille spørsmål om i intervjuprosessen mht. nedsatt funksjonsevne, helseopplysninger og tilrettelegging.

Hvordan opplever kandidater i målgruppen intervjuprosessen, og hva slags erfaringer har de med tilrettelegging? Vi har invitert representanter fra Rådet for psykisk helse og Unge funksjonshemmedes organisasjon til å dele erfaringer og kunnskap om målgruppen og hvordan det oppleves å være på den andre siden av bordet i en rekrutteringsprosess.

Mange arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV har behov for tilrettelegging for å kunne fungere godt på arbeidsplassen. Vi har invitert en representant fra Hjelpemiddelsentralen (i Oslo) til å gi deg innblikk i type rådgivning, veiledning og tilrettelegging de tilbyr virksomheter for å kunne legge til rette for denne gruppen arbeidstakere.

Vi avslutter seminaret med å høre fra en leder om hennes erfaringer med å ansette, tilrettelegge og følge opp medarbeidere med ulike tilretteleggingsbehov.  Hva har det krevd av henne og virksomheten, og hva har hun fått tilbake?

Målgruppe
Ledere, HR

Program

09.00

Velkommen v/Ragnhild Aamodt Grønlie, seniorrådgiver i Difi


Hvordan jobbintervjuet kan virke inkluderende og ekskluderende v/Lars Kolberg, Likestillings- og diskrimineringsombudet


Psykisk helse og arbeidsliv, v/Tove Gundersen, generalsekretær Rådet for psykisk helse

10.10

Pause


Hvordan opplever unge med nedsatt funksjonsevne intervjuprosesser og tilrettelegging? v/ Leif-Ove Hansen, generalsekretær Unge funksjonshemmede


Når du skal tilrettelegge for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en, v/ Maria Leer-Salvesen, Nav Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus


En leders opplevelser av å inkludere arbeidstakere som ville ha stått utenfor arbeidslivet, v/Thea Birkeland Kloster, Finanstilsynet


Veien videre v/Ragnhild Aamodt Grønlie, seniorrådgiver i Difi

11.30

Slutt


Om Difis tilbud
Difi skal bistå statlige virksomheter med å nå regjeringens mål at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne og/eller har hull i CV-en. Vi skal blant annet gi veiledning, bidra til erfaringsdeling og utvikle programmer og verktøy som ledere og HR i staten kan benytte i sitt inkluderingsarbeid. Seminarrekken er en del av Difis tilbud til statlige arbeidsgivere.

Les mer om inkluderingsdugnaden på arbeidsgiver.difi.no.

Seminaret strømmes og opptaket blir tilgjengelig etter seminaret.

Følg med på nyhetsbrevet til Arbeidsgiverportalen for informasjon om våre tilbud. 

Abonner på Difis nyhetsbrevPublisert: 03. mai 2019, Sist endret: 26. mai 2019

Deldette