Seminar #2 Intervju og tilrettelegging som inkluderer

05. jun 2019
Sentralen, Forstandersalen

Andre seminar i Difis seminarrekke om inkluderingsdugnaden. 

Denne seminarrekken retter seg spesielt mot ledere som skal rekruttere og tilrettelegge, og HR som støttefunksjon for ledere.

Her kan du laste ned presentasjoner fra de foredragsholderne. Rådet for psykisk helse og Finanstilsynet hadde ikke skrevne presentasjoner.

Hvordan jobbintervjuet kan virke inkluderende og ekskluderende?

v/Lars Kolberg, Likestillingssenteret

Hvordan jobbintervjuet kan virke inkluderende og ekskluderende?

Psykisk helse og arbeidsliv

 v/Tove Gundersen, generalsekretær Rådet for psykisk helse

Hvordan takle psykisk helse som arbeidsgiver

Hvordan opplever unge med nedsatt funksjonsevne intervjuprosesser og tilrettelegging?

v/ Leif-Ove Hansen, generalsekretær Unge funksjonshemmede

Intervjuprosessen sett fra unge med nedsatt funksjonsevne

Når du skal tilrettelegge for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en

 v/ Maria Leer-Salvesen, Nav Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus

Hva kan NAV Hjelpemiddelsentralen hjelpe deg med?

 

En leders opplevelser av å inkludere arbeidstakere som ville ha stått utenfor arbeidslivet

v/Thea Birkeland Kloster, Finanstilsynet

Hva er vårt ansvar som ledere? 

Veien videre for Difis arbeid med inkluderingsdugnaden

v/ prosjektleder Ragnhild Grønlie Aamodt, Difi

Dette skal Difi gjøre i inkluderingsdugnaden

Om Difis tilbud

Difi skal bistå statlige virksomheter med å nå regjeringens mål at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne og/eller har hull i CV-en. Vi skal blant annet gi veiledning, bidra til erfaringsdeling og utvikle programmer og verktøy som ledere og HR i staten kan benytte i sitt inkluderingsarbeid. Seminarrekken er en del av Difis tilbud til statlige arbeidsgivere.

Les mer om inkluderingsdugnaden på arbeidsgiver.difi.no.

Følg med på nyhetsbrevet til Arbeidsgiverportalen for informasjon om våre tilbud. 

Abonner på Difis nyhetsbrev

Beskrivelse

Publisert: 03. mai 2019, Sist endret: 27. jan 2020

Deldette