Frokostseminar: Oppfølging av statsansatteundersøkelsen 2018: Ledelse, endring og omstilling

07. jun 2019
Difis kurs- og konferansesenter

Beskrivelse

7. juni inviterte vi til frokostmøte hvor vi brukte resultatene fra statsansatteundersøkelsen til å belyse hvordan man rigger seg for endring og omstilling. I tillegg presenterte Statens Vegvesen, Forbrukertilsynet og Difi hvordan de jobber med omstilling – hvilke valg og dilemmaer har de møtt, hvilke erfaringer har de gjort seg og hva har de lært? 

Program

Velkommen v/Kristin Lundtveit, seniorrådgiver, Difi

 


Resultater fra statsansatteundersøkelsen - Cathrine H. Ljoså, prosjektleder i Difi
Fra kontinuerlig vekst til reform, effektivisering og reorganisering - Vidar Lødrup, direktør HR- og adm.avd. i Statens vegvesen
Etter mange år i vekst, handler det nå om effektivisering, nedbemanning og ny organisering i Statens Vegvesen. 1850 av 6800 ansatte skal overføres til fylkeskommunene innen utgangen av 2025. 
09:45: Pause
Deling og sammenslåing - Kjell Arne Knutsen, avd.direktør, virksomhetsstyring i Difi
Regjeringen har vedtatt å samle Altinn og Difi i et nytt direktorat fra 2020. Samtidig flyttes Difis avdeling for utredning og analyse og avdeling for ledelse til Direktoratet for økonomistyring. 
Relokalisering og kritisk kompetanse - Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet
Forbrukerapparatet skal gjøres tydeligere og mer slagkraftig – og omorganiseres. Forbrukertilsynet flyttes til Grenlandsområdet, og overtar både oppgaver og ansatte fra Forbrukerrådet. Ny organisasjon skal være klar 2021. 
Spørsmål og diskusjon
11:00: Slutt

Målgruppe
Ledere og HR.

Funn fra statsansatteundersøkelsen 
5 232 ansatte i staten besvarte Difis statsansatteundersøkelse i november 2018. Av disse oppgir 82 prosent av lederne og 75 prosent av medarbeiderne at de har opplevd en endringsprosess de siste tre årene. Dette er i seg selv ikke overraskende, endring er den nye hverdagen selv om andelen ansatte i endring faktisk har sunket siden sist undersøkelsen ble gjennomført i 2015. Det som er interessant er at medarbeidere som står i endring vurderer sin arbeidssituasjon annerledes enn de som ikke er berørt av endringsprosesser.

Medarbeidere som oppgir at de står i endring skårer lavere på en rekke indikatorer enn andre ansatte. Blant annet opplever de lavere autonomi, gjennomføringsevne og engasjement. 37 prosent er også uenige i at deres ideer og ønsker blir lyttet til i forbindelse med endringene.

Det er liten tvil om at ledere er sentrale aktører i endringsprosesser. 49 prosent av lederne som oppgir å være i pågående endringsprosesser svarer at det å lede endring og omstilling er en av tre oppgaver de bruker mest tid på.

Abonner på Difis nyhetsbrev 

Publisert: 14. mai 2019, Sist endret: 17. jun 2019

Deldette