Frokostseminar: Oppfølging av statsansatteundersøkelsen 2018: Ledelse, endring og omstilling

07. jun 2019
Difis kurs- og konferansesenter

Praktisk informasjon

Start: Fredag 07. juni 2019 - 09:00
Slutt: Fredag 07. juni 2019 - 11:00
Adresse: Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, Inngang Myntgata, Oslo
Påmeldingsfrist: Tirsdag 04. juni 2019 - 23:59
Ansvarlig: Cathrine Haugene Ljoså, mob: 934 51 218
Fagkategori: EndringsledelseLedelseLederMedarbeiderSeminar

Beskrivelse

5 232 ansatte i staten besvarte Difis statsansatteundersøkelse i november 2018. Av disse oppgir 82 prosent av lederne og 75 prosent av medarbeiderne at de har opplevd en endringsprosess de siste tre årene. Dette er i seg selv ikke overraskende, endring er den nye hverdagen selv om andelen ansatte i endring faktisk har sunket siden sist undersøkelsen ble gjennomført i 2015. Det som er interessant er at medarbeidere som står i endring vurderer sin arbeidssituasjon annerledes enn de som ikke er berørt av endringsprosesser.

Medarbeidere som oppgir at de står i endring skårer lavere på en rekke indikatorer enn andre ansatte. Blant annet opplever de lavere autonomi, gjennomføringsevne og engasjement. 37 prosent er også uenige i at deres ideer og ønsker blir lyttet til i forbindelse med endringene.

Det er liten tvil om at ledere er sentrale aktører i endringsprosesser. 49 prosent av lederne som oppgir å være i pågående endringsprosesser svarer at det å lede endring og omstilling er en av tre oppgaver de bruker mest tid på.

7. juni inviterer vi til frokostmøte hvor vi bruker resultatene fra statsansatteundersøkelsen til å belyse hvordan man rigger seg for endring og omstilling. Vi ville høre fra noen som står midt i prosessen – hvilke valg og dilemmaer har de møtt, hvilke erfaringer har de gjort seg og hva har de lært?

Det kan være ulike drivere for omstilling. Noen ganger fattes det en politisk beslutning, andre ganger er det ledd i et langsiktig effektiviseringsarbeid. På dette frokostmøtet har vi blant annet invitert Difi og Statens Vegvesen til å dele sine erfaringer. De er underveis, men ikke ferdige. Kanskje du har noen gode råd til dem på veien?

Vi kommer tilbake med detaljert program.

Det serveres kaffe og enkel frokost fra kl. 8.30.

Seminaret vil strømmes. Du trenger ikke melde deg på for å følge strømmingen.

Målgruppe
Ledere og HR. 

Abonner på Difis nyhetsbrev 

Publisert: 14. mai 2019, Sist endret: 25. mai 2019

Deldette