Digitaliseringskonferansen 2019

11. jun 2019

Beskrivelse

Her finner du bilder, presentasjoner og opptak fra konferansen

Bilder fra konferansen

(klikk på bildet for å se alle på Flickr.com)

Digitaliseringskonferansen 2019

Få informasjon om foredragsholderne

 

11. juni

Dataforeningens studio

Digitaliseringsministeren ordner opp

 

Åpning

Direktør Steffen Sutorius, Difi

Regjeringens nye digitale strategi

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Én digital offentlig sektor - Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025

Kommunesektoren er med!

Områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS, Kristin Weidemann Wieland

Last ned presentasjon (pdf)

Hvordan kan Norge lykkes med det store digitaliseringsløftet? 

Panelsamtale ledet av Eirik Bergesen. Disse deltok:

 • Administrerende direktør Heidi Austlid, IKT Norge
 • Områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering Kristin Weidemann Wieland, KS
 • Avdelingsdirektør Rune Foshaug, NHO

Deling og bruk av data er viktig for alle for store og små

Administrerende direktør Tor Olav Mørseth, Digital Norway
Administrerende direktør Jo Jørgen Stordal, Pointmedia
Administrerende direktør Didrik E. Martens, BizBot

Mine beste råd til offentlig sektor!

Assisterende direktør Anette Mellbye, Boston Consulting Group

Last ned presentasjon (pdf)

Hvordan kan smart bruk av data snu opp ned på NAV?

Direktør Sigrun Vågeng, NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Vy fornyer seg for å tilby reiser fra dør til dør

Konserndirektør mobilitet og reiseliv Synne Homble, Vy

Last ned presentasjon (pdf)

Rikets tilstand. En temperaturmåler av digitalisering i offentlig sektor

Avdelingsdirektør Knut Bjørgaas, Difi

Last ned presentasjon (pdf)

Datadreven forvaltning for fremtiden — med modeller fra fortiden?

Direktør Christine Bergland, Direktoratet for eHelse

Gode informasjonskilder er et fundament for gevinstrealisering ved digitalisering

Direktør Hans Christian Holte, Skatteetaten

Last ned presentasjon (pdf)

Hva må til for å lykkes med deling og bruk av data? 

Vi ser frem til en interessant samtale om deling og bruk av data i offentlig og privat sektor. Her ligger mange interessante og krevende spørsmål som; Hvordan oppnår vi gevinstene og unngår utfordringene? Hvor langt skal det offentlig gå når det gjelder å dele data med privat sektor? Og hvordan kan offentlig sektor få data fra privat sektor. Data fra helseapper til offentlig helsesektor for eksempel? 
 
Samtalen ble ledet av Eirik Bergesen og disse deltok:

 • Hans Christian Holte, skattedirektør som også har bred erfaring fra andre deler av offentlig sektor
 • Anette Mellbye, assisterende direktør Boston Consulting Group
 • Robert Rastad, kommunaldirektør i Bergen og leder i KommIT-rådet
 • Janne Elvelid, ansvar for Facebooks public policy i Norge og Danmark. Han har tidligere jobbet for EU-kommisjonen i DG Connect, og i det svenske næringsdepartementet med den nasjonale digitala agendaen

Stordata og kunstig intelligens forandrer medisinen

Professor og avdelingsleder Erik Fosse, Intervensjonssenteret, Oslo universitetssykehus

Last ned presentasjon (pdf)

Trafikk- og transportdata i fremtidens Statens vegvesen

Konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud, Statens vegvesen

Last ned presentasjon (pdf)

Kina og USA leder an i AI-kappløpet. Hva bør EU og Norges rolle være?

Direktør innovasjon og tjenester Anders Christian Morthen, Telenor Mobil

Last ned presentasjon (pdf)

Vi deler ut «Digitaliseringsprisen - årets digitale suksesshistorie»

NAV vant Digitaliseringsprisen 2019

Digitaliseringsprisen 2019 til NAV

Oppsummering fra dagen med Dataforeningen i studio.

 

12. juni

Få informasjon om foredragsholderne

Studiosending med Dataforeningen i pausene

Velg mellom disse sesjonene

Sesjon 1: Innovativ dokumentasjon - fremtidens måter å jobbe på

En kort introduksjon

Fagansvarlig: Seniorrådgiver Olav Skarsbø, Difi

I dag skapes dokumentasjon på stadig nye flater; blant annet i fagsystemer, sosiale medier, sms, chatbots, mail og i ulike samhandlingsløsninger. Hvordan bør vi ta vare på dokumentasjon for at den skal være lett tilgjengelig for virksomhetene når de trenger den og samtidig sikre trygg langtidslagring? Digitalisering gir både utfordringer og muligheter for hvordan ansatte løser sine arbeidsoppgaver. I denne sesjonen diskuterer vi hvordan virksomhetenes arbeidsprosesser endrer seg i takt med den digitale utviklingen og hvilke konsekvenser det gir for måten vi tar vare på og forvalter dokumentasjon fra samfunnet. Vi presenteres best practice gjennom brukerhistorier fra flere aktører. Sesjonen avsluttes med en paneldebatt hvor veien videre vil bli diskutert.

Innovativ dokumentasjon

Statssekratær Paul Chaffey, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utfordringer med dagens saksbehandling og arkivering

Hva er det Arkivverket planlegger for fremtiden? 
Direktør Strategi og styring Guri Kaspara Lande, Arkivverket 

Last ned presentasjon (pdf)

Hvilke råd ga Digitaliseringsrådet til Arkivverket og hvorfor? 

Leder av Digitaliseringsrådet Svein Kristensen, Difi 

Last ned presentasjon (pdf)

Brukerhistorier – nye måter å jobbe på 

Norsk helsenett – hvordan organiserer vi oss for fremtiden? 

Norsk helsenett – hvordan organiserer vi oss for fremtiden? 

Avdelingsdirektør Vilde Ronge, Norsk Helsenett

Last ned presentasjon (pdf)

UDI – kan vi kaste 19800 hyllemeter med papir? 

Seksjonssjef Aslak Holtan, Utlendingsdirektoratet 

Last ned presentasjon (pdf)

Automatisert arkivering og dokumentasjon i NAV

Teamleder Hans Petter de Fine, NAV

Last ned presentasjon (pdf)

Difi – KGV og eInnsyn: Fremtidens datafangst og presentasjon 

Seniorrådgiver Anna Frantzen, Difi  
Sjefsarkitekt fellesløsninger Rune Kjørlaug, Difi 

Last ned presentasjon (pdf)

Hvordan kan/kunne de store markedsaktørene løst denne utfordringen? 

Industry Manager Guro Sandersen, Google Norge 

Hvordan kan/kunne de store markedsaktørene løst denne utfordringen? 

Teknologidirektør Shahzad Rana, Microsoft Norge

Last ned presentasjon (pdf) 

Paneldebatt

 • Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Shahzad Rana, Microsoft 
 • Guro Sandersen, Google 
 • Inga Bolstad, Arkivverket 
 • Rune Kjørlaug, Difi 

Se alle foredragsholdere

Sesjon 2: Smarte byer og bygder får grønn omstilling til å skje - i samarbeid med digitale start-ups

En kort introduksjon

Fagansvarlig: Seniorrådgiver Helene Hoggen, Difi

Ifølge Cicero kan norske kommuner være nøkkelen til det grønne skiftet, ved at de er endringsagenter som er villige til å eksperimentere seg fram til gode løsninger. I dette sporet snakker vi om hva som skal til for å få dette til å skje. Vi får blant annet høre hva som er nøkkelen til å inkludere digitale start-ups ved offentlige anskaffelser og offentlig-privat samarbeid. Difi og Innovasjon Norges Smart City nettverk samarbeider tett om programmet. Vi tar deg med inn i prosessene, samarbeidet og de digitale løsningene som ligger bak grønn innovasjon som selvkjørende busser, smarte bygg og nye sirkulære forretningsmodeller.

Åpning

Politisk rådgiver Marit Kristine Vea, Klima- og miljødepartementet

Kan innovative anskaffelser sette farten på et digitalt lavutslippssamfunn?

Avdelingsdirektør Dag Strømsnes, Difi 

Dataene tilhører folket – råd og erfaringer fra en digital oppstartsbedrift 

Administrerende direktør Satvir Singh Parmar, Virinco og Vicotee 

Panel: Offentlige anskaffelser som verktøy for samarbeid tvers og inkludering av oppstartsbedrifter

 • Administrerende direktør Satvir Singh Parmar, Virinco og Vicotee 
 • Leder Kjersti Haukeland Eiken, Innolab, Bergen kommune 
 • Leder Martin Vik, Halden kommune

Fremtidens transport – hvordan ta i bruk grønne mulighetsrommet

Direktør mobilitetstjenester Endre Angelvik, Ruter As 

Panel: Teknologiutvikling gjennom offentlige anskaffelser – autonome kjøretøy som case

 • Direktør mobilitetstjenester Endre Angelvik, Ruter As 
 • Technology and Data Lead Christian Bering Pedersen, Autonomus Mobility 
 • Innkjøpsleder Jorunn Birkeland, Gjesdal kommune

Kommunesektoren – omsetting av nasjonal miljø og teknologipolitikk i innovativ og praktisk handling der folk bor

Områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering Kristin Weidemann Wieland, KS

Deling av data som utgangspunkt for miljøvennlige løsninger, sirkulær økonomi og nye forretningsmodeller

PhD-kandidat og forsker Eivind Kristoffersen, NTNU og SINTEF 

Smarte Ålesund – Teknologi, berekraft, internasjonalt samarbeid og etablering av ein internasjonal Smart City Lab

Påtroppande stabssjef teknologi og innovasjon Helge Veum, nye Ålesund kommune

Hvordan nye og etablerte aktører kan slå hodene sammen for å skape bedre byer å bo i


Head of Power & Utilities Marco Westergren, InfoTiles 

Hvordan norske virksomheter kan få til sunn drift, vekst og transformasjon

Leder for forretningsutvikling Nils Ola Bark, Atea 

Refleksjoner rundt veien videre: Deling av data og samarbeidsavtaler – hvordan sikre seg at vi ikke ender med ulike systemer i hver kommune? 


Direktør for digitalisering og innovasjon Kjetil Århus, Bergen kommune 

Panelsamtale

Felles avslutning

Se alle foredragsholdere

Sesjon 3: Slik lykkes du med digital transformasjon – syv lederkompetanser

En kort introduksjon

Fagansvarlig: Seniorrådgiver Anne Kristine Hanevold, Difi

Digital transformasjon krever nye måter å tenke på og nye måter å lede på. Difi presenterer syv lederkompetanser som er helt sentrale for ledere som skal lykkes med digital transformasjon. På dette sporet får du høre om spennende omstillingsprosjekter som belyser flere av disse lederkompetansene. Vi har invitert ledere til å dele sine erfaringer, fortelle hva de faktisk gjør og hva som kreves av lederkompetanse. 

Går offentlig sektor i kompetansefella?  

Seksjonssjef Birgitte Yttri, Difi

Last ned presentasjon (pdf)

Slik lykkes du med digital transformasjon – syv lederkompetanser  

Seniorrådgiver Anne Kristine Hanevold, Difi 

Last ned presentasjon (pdf)

Når stort og planlagt blir til smått og smidig - erfaringer fra moderiseringsarbeidet i NAV

Prosjektleder Karin Bøhlerengen, Foreldrepengeprosjektet , NAV 

Last ned presentasjon (pdf)

OL- programmet i nye Asker kommune – ny praksis for en digital tid  

Porteføljeforvalter og innovasjonsstrateg Geir Graff, Asker kommune 

Last ned presentasjon (pdf)

Hvordan kan vi løse den gordiske knuten Samarbeid på tvers?

Samtale ledet av Elin Kristine Fjørtoft, Difi, med:

 • Assisterende departementsråd Frede Hermansen, Forsvarsdepartementet
 • Daglig leder Tor Olav Mørseth, Digital Norway
 • Leder Cecilia Flatum, Deloitte Consulting Norge
 • Avdelingsdirektør Ingrid Olsen, Domstolsadministrasjonen

Digital ledelse: Fra analyse og kontroll til tro og mot

Professor Tale Skjølsvik, OsloMet

Last ned presentasjon (pdf)

Se alle foredragsholdere

Sesjon 4: Hvordan kan økosystemer bidra til å løse samfunnsutfordringer?

En kort introduksjon

Fagansvarlig: Avdelingsdirektør Hildegunn Vollset, Difi

For å kunne håndtere komplekse livshendelser og samfunnsutfordringer må forvaltningen tenke nytt på hvem vi samarbeider med og hvilke roller ulike parter bør ta. Digitaliseringen og smart bruk av data skaper også nye muligheter som den tradisjonelle, hierarkiske organisasjonen sliter med å utnytte raskt nok. Hvordan kan vi tenke nytt rundt tjenesteutvikling og tjenestetilbud dersom vi inngår som en del av et økosystem med gjensidig givende partnerskap med andre virksomheter fra privat og offentlig sektor og med våre brukere?  Det er mange forutsetninger som må være til stede for å få til dette. Deling av data, felles forståelse av hva økosystem er og strukturelle rammebetingelser er noen av disse, og er tema for sesjonen.

Her får du høre eksperter snakke om økosystem og du får lære om hvordan offentlige aktører fra ulike samfunnsområder finner innovative måter å jobbe i økosystemer.  Vi utfordrer selvsagt også sentrale beslutningstakere om hva de gjør med strukturelle rammebetingelser for å legge til rette for at livshendelser og samfunnsutfordringer kan løses på nye måter.

Hva er økosystemer? 

Professor Lasse B. Lien, Norges Handelshøyskole (NHH )

Last ned presentasjon (pdf)

«Opptrinn» - en økosystem-tilnærming til digitalisering av byggnæringen

 • Administrerende direktør Jon Sandnes, Byggnæringens Landsforening  
 • Administrerende direktør Tor Inge Hjemdal, Design og arkitektur Norge (DOGA) 
 • Administrerende direktør Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene 

Last ned presentasjon (pdf)

DIGI-UNG; samordning av digitale tjenester på ungdommens premisser 

 • Direktør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet 
 • Divisjonsdirektør Bodil Rabben, Direktoratet for e-helse 

BarentsWatch – et digitalt økosystem for brukerne av hav- og kystområdene våre 

Direktør Einar Vik Arset, Kystverket 

Last ned presentasjon (pdf)

Paneldebatt

 • Professor Lasse B Lien, Norges Handelshøyskole (NHH)
 • Direktør Einar Vik Arset, Kystverket 
 • Administrerende direktør Jon Sandnes, Byggnæringens Landsforening 
 • Direktør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet

Legger dagens strukturer og styringssystemet til rette for å løse utfordringer som økosystemene står overfor? 

Departementsråd Tom Rådahl, Klima- og miljødepartementet 

Se alle foredragsholdere

Sesjon 5: Tillit som driver for effektiv digitalisering og innovasjon i offentlig forvaltning

En kort introduksjon

Fagansvarlig: Seniorrådgiver Barbro Lugnfors, Difi

Vi snakker om hvorfor tillit er lønnsomt, hvordan forvaltningen arbeider med å sikre denne tilliten og hvilke konsekvenser det kan ha for samfunnet om denne tilliten brytes. Vi får også erfaringsforedrag fra en virksomhet som måtte arbeide med å gjenopprette informasjonssikkerheten etter at fremmede aktører kom inn i deres systemer.

Introduksjon

Avdelingsdirektør Grete Orderud, Difi

Hva skaper tillit? 

Psykolog og forsker (phd) Hallgeir Sjåstad, FAIR Insight Team ved Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) og Norges Handelshøyskole (NHH)

Last ned presentasjon (pdf)

Samfunnsperspektiv

Fagdirektør Catharina Nes, Datatilsynet

Last ned presentasjon (pdf)

Hva er godt språk og innhold i digitale tjenester?

Direktør forskning, innovasjon og digitalisering, Kristin Weidemann Wieland, KS

Last ned presentasjon (pdf)

Kan vi ha tillit til vår digitale grunnmur?

Seniorrådgiver Line Ugland Nyseth, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Last ned presentasjon (pdf)

Hvordan kan den enkelte virksomhet bidra til å skape tillit? 

IT-direktør Olav Petter Aarrestad, Kartverket

Last ned presentasjon (pdf)

Se alle foredragsholdere

Lunsj kl. 12.00

Offentlig privat samarbeid - Speed dating

Etter lunsj bygger vi på den gode erfaringen fra i fjor med speed-dating, hvor ledende leverandører og offentlig etater presenterer sine nye løsninger og tjenester. 

Offentlig privat samarbeid - Speed dating 2018

Endringsbyråkraten venter ikke på forandring - hva kan du gjøre allerede i dag? 

Hva kan du begynne med eller slutte å gjøre for at samarbeidet med andre som ikke er lik deg selv blir produktivt - slik at vi sammen kan gi innbygger, frivillige og næringsliv det de trenger?  

Vi arrangerer en unconference der dagsorden bestemmes av de som møter opp, og målet vårt er å identifisere konkrete, praktiske handlinger. Hvordan får vi den digitale verden til å henge tettere sammen med politikkutformingsverden og hva kan DU bidra med? Vi venter ofte på hverandre i offentlig sektor, enten fordi prosessen, prioriteringene eller timingen er feil eller ukoordinert. Skal vi modernisere offentlig forvaltning må vi ta praktiske grep, skape empatiske, trygge møteplasser der kreativitet og konkret problemløsning utøves i felleskap.  

OneTeamGov har det sin opprinnelse fra England og er en global, frivillig bevegelse som har som mål å skape endring gjennom praktisk handling - for å endre måten man jobber på i offentlig sektor og forbedre offentlige tjenester. Vi er et åpent nettverk av engasjerte folk fra alle sektorer som bryr oss om en offentlig reform kan bli med. Vi jobber etter 7 prinsipper*, slik at det offentlige kan tilby de beste nye tjenestene i møte med det beste som teknologi kan skape.  

Vi vet at hvis vi alle tar små skritt sammen, så skaper vi endring gjennom “mikroactions” - små, enkle ting man kan gjøre for å endre kultur eller arbeidsmetode på sin jobb eller i hverdagen.  

Det er en naturlig kime til konflikt å diskutere noe fra ulike ståsteder og med ulik kompetanse. Det er lett å være enig om overordnede mål og retninger som at brukeren står i sentrum eller at innovasjon i det offentlige er viktig. Vi vet at vi må tillate oss å gå ned i detaljene for å identifisere friksjon, fordi det er i friksjonen at den største verdien ligger. Ved å forstå hverandre kan vi bygge tillit og empati. Vi må skape trygge rammer for å ha en produktiv konflikt - ufiltrert, engasjert debatt om det som betyr noe for oss. Vi har lykkes når hele grupper er dedikert til en ide eller tilnærming og det er det vi må klare for å unngå fragmentering, som OECD peker på i sin rapport om Norges digitaliseringsarbeid. 

Derfor tenker vi at en slik trygg ramme, der alle kan få ta ansvar for å dele innsikt og perspektiver uten powerpoints, må til for at alle på Digitaliseringskonferansen skal få oppleve hva praktisk tverrfaglig samarbeid betyr i praksis. 

Prinsippene til OneTeamGovernment:  

 • Jobb åpent og positivt 
 • Gjør ting i praksis 
 • Tør å teste ting ut tidlig og prøv flere ganger 
 • Mangfold og inkludering 
 • Bry deg helhjertet om mennesker 
 • Arbeid på tvers av grenser 
 • Ønsk teknologiske muligheter velkommen

Mer tekst om hvert punkt finner du her

Publisert: 12. mar 2019, Sist endret: 24. jun 2019

Deldette