Høringsmøte om forslag til gjennomføring av EUs regler om universell utforming av ikt (WAD)

26. aug 2019
Difis kurs- og konferansesenter

Beskrivelse

Se opptak av høringsmøtet om WAD. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) informerer om forslag til endringer i norsk regelverk som følge av WAD. For å få best mulig beslutningsgrunnlag for det videre lovarbeidet, inviterer departementet til høringsmøte.

I møtet vil hovedtrekkene i lovforslaget bli presentert, etterfulgt av en spørsmålsrunde.

Departementene ønsker innspill på forslaget i helhet, og særlig knyttet til vurderingen av om de nye kravene også skal gjelde for hele eller deler av privat sektor (valg av modell).

Høringsmøtet er åpent for alle. Vi oppfordrer særlig representanter for næringslivet/privat sektor til å delta.

Høringsmøtet blir skrivetolket. Det er  teleslynge i lokalet.
Møtet blir strømmet. Opptak av møtet blir lagt ut her i etterkant av møtet. Det vil ta noen dager.

Du som vil følge direktesendingen, skal ikke melde deg på arrangementet. Påmelding er kun for deg som ønsker å være tilstede i Difis lokaler.

Program

10:00 – 10:15. Registrering og kaffe

10:15 – 10.25. Velkommen og introduksjon

10:25 – 11:15. Presentasjon av forslaget ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet

11:05 – 11:15. Spørsmål til presentasjonen 

11:15 – 11:40. Kaffepause med enkel servering

11:40 – 12:35. Spørsmål til høringsnotat og innlegg fra salen

12:35 – 12:45. Møtet avsluttes med oppsummering og informering om prosessen videre 


Lenke til høringen: Høringsforslag om universell utforming av IKT i norsk rett

Kontaktpersoner for arrangementet i Difi etter 7. august:

Siv Bianca Kjosås, e-post: sivbianca.kjosas@difi.no

Cathrine von Porat, epost: Cathrine.vonPorat@difi.no

Publisert: 02. jul 2019, Sist endret: 02. sep 2019

Deldette