Seminar i samarbeid med Partnerforum: Hvordan lykkes med innovasjon i offentlig sektor?

16. sep 2019
Difis kurs- og konferansesenter

Beskrivelse

Et langsiktig fokus på innovasjon er nødvendig for å sikre en brukerrettet og effektiv offentlig forvaltning. Dette kan vi oppnå gjennom tilrettelegging av helhetlige digitale tjenester og utvikling av forbedrede prosesser i forvaltningen. Innovasjon drives fram når det foreligger egnede rammebetingelser for digital innovasjon, ved for eksempel styrket digital kompetanse, en kultur for nytenkning og eksperimentering, og samarbeid på tvers av aktører og sektorer.

Stortingsmelding om innovasjon lanseres våren 2020 og Difi er en sentral bidragsyter i dette arbeidet.

Difi og Partnerforum inviterer til et seminar om innovasjon i offentlig sektor. I dette seminaret vil vi sette fokus på hvordan lab’er, entreprenørskap og fornyet organisering kan bidra til hvordan vi kan lykkes med innovasjon i offentlig sektor.

Du får høre:

Tidspunkt
Tema
Ved
11.10 - 11.15
Velkommen og innledning
Birgitte Yttri og Marit Holter Sørensen (Difi)
11.15 - 12.00
IE Public Tech Lab - experiences and latest trend within Public sector Innovation
Idoia Ortiz de Artiñano-Goñi (Public Tech Lab, Madrid)
12.05 - 12.45
Gjør digital teknologi det lettere å være entreprenør i offentlig sektor
Margunn Aanestad (Universitetet i Agder)
12.45 - 13.20
Organisering av innovasjon
Markus Bugge (NIFU)
13.20 - 13.30
Oppsummering
Difi
Publisert: 09. sep 2019, Sist endret: 16. sep 2019

Deldette