Workshop om «Program for digitale anskaffelser»

26. sep 2019
Difis kurs- og konferansesenter

Praktisk informasjon

Start: Torsdag 26. september 2019 - 09:00
Slutt: Torsdag 26. september 2019 - 12:00
Adresse: Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, 2. etasje, inngang Myntgata , Oslo
Påmeldingsstart: Onsdag 04. september 2019 - 10:00
Påmeldingsfrist: Mandag 23. september 2019 - 12:00
Ansvarlig: Gunnar Wessel Thomassen, mob: 95260225
Fagkategori: Digitalisering og samordningOffentlige anskaffelserLederMedarbeiderSeminar

Beskrivelse

Digitalisering som virkemiddel for effektivisering og profesjonalisering av anskaffelser og forbedret virksomhetsstyring - en workshop om «Program for digitale anskaffelser»

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) inviterer til en workshop. Formålet med workshopen er å informere om og diskutere Meld.St.22 (2018-2019) – Smartere innkjøp, med utgangspunkt i digitalisering som virkemiddel for å effektivisere anskaffelsesprosessen, og arbeidet til Program for digitale anskaffelser.

Vi ønsker å gi interessenter en mulighet til å gi tilbakemeldinger og innspill til hvordan vi bør prioritere arbeidet i programmet fremover, for å nå målsetningene i stortingsmeldingen.

Du som jobber med virksomhetsstyring og etatsstyring er spesielt viktig i arbeidet med digitalisering, fordi anskaffelser og digitalisering må prioriteres på et strategisk nivå i virksomheten. Digitalisering gir dessuten et viktige bidrag til styring, ved å tilgjengeliggjøre detaljert informasjon om virksomhetens anskaffelser og anskaffelsesprosesser. Digitalisering representerer også en mulighet for deg som er en del av leverandørmarkedet, fordi digitale løsninger gjør det enklere og mindre ressurskrevende å levere tilbud. Vi ønsker derfor å invitere både offentlige aktører og representanter for det private næringslivet til dialog.

Vi tror digitalisering av anskaffelsesprosessen er svaret på hvordan virksomheten kan redusere kostnader og samtidig oppnå bedre resultater. Bli med på workshop for å høre mer om hvordan vi jobber for å oppnå det, og for å gi innspill til hvordan vi kan tilpasse arbeidet etter dine behov i arbeidet fremover.

Alle som er interessert er hjertelig velkommen, men vi har begrenset med plasser. Det er derfor en mulighet for at vi prioriterer spesielt relevante interessenter, dersom vi ser at det blir nødvendig. Ved høy interesse vurderer vi å sette opp en tilsvarende workshop senere i høst.

Program
08:30-09:00  Kaffe og registrering

09:00-09:15  Regjeringens forventninger i Mld.St.22 v/statssekretær Magnus Thue, NFD

09:15-09:30  Anskaffelser som en strategisk del av virksomhetsstyring v/avdelingsdirektør Dag Strømsnes, Difi

09:30-10:15  «Program for digitale anskaffelser» - status, mål og planer v/seksjonssjef André Hoddevik og fagdirektør Gunnar Wessel Thomassen, Difi

10:15-10:30  Pause m/forfriskninger

10:30-11:45  Er vi på rett vei? Hvilke aktiviteter bør prioriteres på veien videre? Diskusjon og tilbakemeldinger i grupper. To runder med diskusjon. Hver deltaker melder seg på to av temaene under: 

  1. Styringsinformasjon – hvilken informasjon trenger du? Fra statistikk til styringsinformasjon.

  2. Digitalisering – hvor skal vi starte med digitaliseringsarbeidet i anskaffelsesprosessen og hvordan kan digitalisering bidra til å fjerne tidstyver for deg?

  3. Kompetanseheving – hvilke sentrale tiltak bør iverksettes for å heve den digitale kompetansen?

  4. Gevinstforvaltning – hvordan går vi frem for å sikre at gevinster realiseres?

  5. Nye lov- og forskriftskrav – skal vi benytte frivillighet eller tvang? – Hvor lenge skal frivilligheten råde ev. skal vi styre med budsjettmessige virkemidler?

11:45-12:00  Oppsummering og avslutning

Som en del av workshopen skal vi ha en diskusjonsseanse i grupper, der hver deltaker velger to temaer de ønsker å diskutere. For at vi skal få en pekepinn på hva dere er opptatt av, er det fint om dere krysser av på de to temaene dere ønsker å diskutere nedenfor.

Målgruppe 
Denne workshopen er ment for de som er interessert i å høre om å gi tilbakemeldinger på arbeidet til Program for digitale anskaffelser. Vi tenker at dette først og fremst er:

  • Aktører i etatsstyringsdialogen
  • Ledere og andre som har ansvar for virksomhetsstyring som involverer styring av anskaffelser i kommunal- og statlig sektor

  • Representanter for privat næringsliv

Abonner på Difis nyhetsbrev 

Publisert: 03. sep 2019, Sist endret: 16. sep 2019

Deldette