Faglig arena for informasjonsforvaltning - ny arkivlov

15. okt 2019
Difis kurs- og konferansesenter
Påmeldingsstart: Fredag 20. september 2019 - 00:00

Beskrivelse

NOU 2019:9 - Fra kalveskinn til datasjø, beskriver omfattende endringer fra gammel til ny arkivlov. Vi ønsker å belyse utredningen fra et digitaliseringsperspektiv, og spesielt i arbeidet med informasjonsforvaltning. Formålet er å diskutere hvilke muligheter utredningen gir innen informasjonsforvaltning, og spesielt hvordan vi kan svare på utfordringene som ligger i forslag til ny lov. Vi ønsker også at høringen når bredt ut til alle relevante fagmiljø. 

Program 

09.00 - 09.10 Velkommen

09.10 - 10.00 Gjennomgang av NOU - Fra kalveskinn til datasjø ved Espen Sjøvoll, Arkivverket

10.15 - 11.00 Om dokumentasjon av automatisert rettsanvendelse ved Dag Wiese Schartum, UiO

11.15 - 12.00  Dokumentasjonsplikter – behov for samordning?  ved Liv Simonsen, Lånekassen

12.30 -  13.30 Dokumentasjonsplikter og orden i eget hus

13.45 - 15.00 Arbeidsbu. Vi diskuterer sentrale problemstillinger i utredningen. 

15.00  Vel hjem

Om faglig arena for informasjonsforvaltning:

Dette nettverket er etablert for deg som arbeider med, eller er interessert i, problemstillinger omkring informasjonsforvaltningsarbeid i offentlig sektor. Her skal vi utveksle ideer, erfaringer, frustrasjoner og suksesshistorier. Nettverket har jevnlige møter 6 ganger i året og er åpent for alle.


Abonner på Difis nyhetsbrev
 

Publisert: 12. mar 2019, Sist endret: 17. okt 2019

Deldette