Arbeidslivskriminalitet i byggebransjen - lav risiko og høy profitt? Bergen

17. okt 2019
Grand Konferanse- og Festlokale

Beskrivelse

Arbeidslivskriminaliteten har blitt stadig mer avansert og krevende. Er dette en kamp på sviktende grunnlag eller kan vi få bukt med de useriøse aktørene gjennom samarbeid og kontroll?  

Seminarets hovedtema er lønns- og arbeidsvilkår i kontraktskjeden.  

Offentlige oppdragsgivere vil dele fra sine erfaringer og utfordringer i utbyggingsprosjekter, med eksempler på verktøy som effektiviserer oppfølging og kontroll i leveransekjeden, en praktisk rettet oppfølging av prosjekter, og vil vise til prosjekter som har bidratt til endringer i kontrakter og oppfølging. Du vil og høre om byggebransjens erfaringer og utfordringer i byggeprosjekter, og hva fagforbundet opplever som vesentlige utfordringer for sine medlemmer. Direktoratet for forvaltning og ikt vil vise til statens anbefalinger mot arbeidsmiljøkriminalitet.  

Seminaret avsluttes med paneldebatt der foredragsholdere og Arbeidstilsynet blir utfordret på effektive tiltak og samarbeid i arbeidet om lønns og arbeidsvilkår.  

Målgruppen vil være oppdragsgivere, byggherrer og rådgivere som skal utøve kontroll og oppfølging av leverandører i kontraktskjeden, samt entreprenører og leverandører innen bygg og anlegg. 

Les mer her

Abonner på Difis nyhetsbrev 

Publisert: 20. sep 2019, Sist endret: 22. sep 2019

Deldette