Digitaliseringsrådets frokostseminar: Den gode historien - hvorfor er den så viktig for deg som leder?

23. okt 2019
Nationaltheatret Konferansesenter (KS Agenda)

Beskrivelse

 

Når endringstakten øker og organisasjoner og arbeidsformer endrer seg, får det konsekvenser for lederrollen. Ledere må ha tydelig lederskap, og aktiv og gjentakende kommunikasjon blir viktigere enn før.

Vi har møtt mange ledere og mener at det er avgjørende at de har en god historie å fortelle. Historien må gi mening til endringene som skal skje og må skje. Ledere må fortelle om retning og ambisjonsnivå på en god måte. For å få med seg folka, må ledere også treffe hjertene til de som opplever endring. Den gode historien bidrar til at små og store initiativ trekker i riktig retning.

Opptak

Velkommen

Svein Kristensen, Digitaliseringsrådets leder

Digitaliseringsrådets erfaringsrapport 2019

Eli Stokke Rondeel, Helse Sør-Øst og medlem av Digitaliseringsrådet 

Den gode studentopplevelsen

Curt Rice, rektor ved OsloMet

Effektiv endringskommunikasjon

Claus Sonberg, partner i Zynk, og sekretariatsleder Elin Fjørtoft, Difi          

  • Hva er elementene i en god endringshistorie?        
  • Hvordan gjør du historien til din egen?        
  • Hvordan sikrer du at historien «lever» i organisasjonen (7-stegsmodellen)?      

Samtale

  • Claus Sonberg, partner i Zynk
  • Svein Kristensen, Digitaliseringsrådets leder
  • Curt Rice, rektor ved OsloMet
  • Eli Stokke Rondeel, Helse Sør-Øst og medlem av Digitaliseringsrådet 

Refleksjoner

Jan Hjelle, ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet    

Abonner på Difis nyhetsbrev

Publisert: 04. sep 2019, Sist endret: 24. okt 2019

Deldette