Anskaffelseskonferansen 2019 - Sammen om smartere innkjøp

28. okt 2019
Meet Ullevaal
Her finner du presentasjoner og opptak fra konferansen.

  

Åpning av årets anskaffelseskonferanse

 • Dag Strømsnes, avdelingsdirektør, Difi

Konferansier - Silvija Seres

Sammen om smarte innkjøp

 • Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Hva kjennetegner fremtidens anskaffelser?

Panelsamtale – Hvordan lykkes med å få flere tilbydere?

 • Jan Christian Vestre, Chief Executive Officer (CEO), Vestre
 • Stina Lintho Lippestad, daglig leder, Lintho Steinmiljø 
 • Lars-Johan Frøyland, direktør forretningsutvikling, Sykehusinnkjøp HF

Sammen gjør vi hverandre gode

Kontraktsoppfølging – steg for steg i riktig retning

Menneskerettigheter og bærekraftige anskaffelser – utfordringer og nye muligheter

Smarte innkjøp, en forutsetning for digitalisering!

 • Paul Chaffey, statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Silvija Seres, styremedlem og investor

Anskaffelsesprisen 2019

Vi feirer et godt samarbeid. Anskaffelsesprisen skal i år deles ut til en oppdragsgiver og leverandør som kan vise til et spesielt godt samarbeid i en anskaffelsesprosess.  

Årets hederspris

Hedersprisen gikk til Lennart Hovland, redaktør av Anbud365

Selvledelse i en tid med omstilling

 •  Silvija Seres, styreleder og investor

Hva har vi lært?

 • Direktør Steffen Sutorius, Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi)
 • Direktør Hilde Singsaas, Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Parallelle sesjoner del I

God styring gir smarte innkjøp – hva er god styring? 

Fagansvarlig for denne sesjonen: Margit Bersvendsen Grønli, Difi

Når målet er "Smartere – bedre – billigere"

"Slik gjør vi det hos oss"

Hva er vårt oppdrag?

Forsvarets transportkjøper

 • Åse Louice Rolfsøn Skogø, kategorileder transport, Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Presentasjonen ligger sammen med Morten Liberg over.

Spørsmål

Datafangst – grunnmur for smarte innkjøp

Fagansvarlig for denne sesjonen: Paul Are Angell Killie, Difi

Vi skal fange data  

Mer for mindre, hvordan kan teknologien gjøre jobben for oss?

Vi drukner i data - vi må lære å svømme!

Oppsummering

Kontraktsoppfølging gir gevinster – hvordan gjennomføre profesjonell kontraktsoppfølging? 

 

Fagansvarlig for denne sesjonen: Fredrik Rolf Young Mortensen, Difi

Kontraktsoppfølging i Kystverket - en historie om hva vi gjør for å etterleve egne rammer

Kontraktsoppfølging med begrensede ressurser

Presentasjon av Hans Jørgen Kibsgaard, innkjøpsleder, Nordland Fylkeskommune (pdf)

Hvordan gjøre god kontraktsoppfølging ved hjelp av enkle elektroniske verktøy? 

Kontraktsoppfølging bygget på tillit og relasjonskompetanse

Panelsamtale

 • Olav Inge Mork, Kystverket
 • Hans Jørgen Kibsgaard, Nordland fylkeskommune
 • Christine Frølich-Braathen, Eiendoms- og byfornyelsesetateten Oslo kommune
 • Ragnhild Kvålshaugen, Norges handelshøyskole-BI

Parallelle sesjoner del II

God styring gir smarte innkjøp – hva gjør innkjøp smartere? 

Fagansvarlig for denne sesjonen: Margit Bersvendsen Grønli, Difi

God planlegging og samhandling på tvers

Statens innkjøpssenter

Hvilke problemer skal løses?

Reiseprosessen

Ny flyavtale - kva fann vi ut?

Data – fra gråstein til gull!

Fagansvarlig for denne sesjonen: Paul Are Angell Killie

Statistikk som grunnlag for god styring

829 mia. NOK. – Dette har vi lært av å analyse verdens største offentlige innkjøpsdatabase

Data fra gråstein til gull

Informasjon om gjennomførte anskaffelser vil gi oppdragsgiverne, leverandørene, sentrale myndigheter og offentligheten bedre kunnskap om omfang, type og karakteristika ved anskaffelsene og hvem som blir tildelt kontraktene. Dette er informasjon som kan bidra til mer effektive offentlige innkjøp i fremtiden, og bedre utnyttelse av knappe offentlige ressurser.

St. melding 22, kap. 17.1 

Kontraktsoppfølging gir gevinster - Takk for at du ga meg sparken, det lærte vi masse av!  

8 råd for vellykket implementering

Å følge opp kontrakter

Praktikum v/Difi

 • Elisabeth Sandnes, Difi

Konflikthåndtering

Panelsamtale

 • Frode Olsen, salgssjef, Servicegrossistene
 • Terje Ilje, byggherre, innleid hos diverse kommuner og stat
 • Steinar Ask, Contract Manager, Avinor
 • Elisabeth Sandnes, Difi

Beskrivelse

Publisert: 06. jun 2019, Sist endret: 04. nov 2019

Deldette

Kontakt