Webinar: Revisjon av PEPPOL avtaleverk

30. okt 2019
Webinar

Beskrivelse

Presentasjon fra møte - avtalegjennomgang

Ny Tjenesteleverandøravtale (Service Provider Agreement) - utkast

«Review Guide» - gir en oversikt over endringer fra dagens TIA-avtale

MERK! Synspunkter og innspill i løpet av fredag 8. november 2019 til AP@Difi.no, med kopi til anna-lis.berg@difi.no. Merk e-posten «Ny avtale».

 

________________________________________________________________________________________________________________________

OpenPEPPOL endrer sitt avtaleverk. Den nye Tjenesteleverandøravtalen vil erstatte dagens PEPPOL TIA-avtale. Varsel om opphør av eksisterende avtaler er planlagt til februar 2020, samtidig med publisering av nye avtalene. Migrering til ny avtale vil følge OpenPEPPOLs etablerte migreringspolicy. 

Det foreligger nå utkast til nye avtaletekster fra OpenPEPPOLs arbeidsgruppe, for vurdering og kommentarer.
Ansvaret for å samle kommentarer fra dagens aksesspunkter ligger på PEPPOL myndigheter. 

Som PEPPOL myndighet ønsker Difi å involvere alle aksesspunkter som har TIA-avtale med oss i review-prosessen.
Vi anbefaler at dere gjør bruk av anledningen til å sette dere inn i den nye avtalen, og at dere aktivt vurderer deres holdning til den. ERP/økonomisystemleverandør ønskes også velkommen til å delta og til å kommentere på avtalen.

Deltakere: Aksesspunkt, ERP/økonomisystemleverandør

For å bidra til en god og felles forståelse av avtalen inviterer vi til et webinar onsdag 30. oktober kl 14.00 – 15.30. 
Under webinaret vil vi besvare spørsmål og bidra til avklaringer.

For å delta: https://global.gotomeeting.com/join/900615989

Det er også mulig å ringe inn, se lengst ned for teknisk informasjon. 

For å kunne påvirke avtalen er det viktig at dere gir oss skriftlige kommentarer på det utkastet som nå foreligger. Send kommentarer til AP@Difi.no, med kopi til anna-lis.berg@difi.no. Merk e-posten «Ny avtale».

OpenPEPPOL har en stram tidsplan avtaleprosjektet, vi må derfor be om at dere gir oss synspunkter og innspill i løpet av fredag 8. november 2019. Kommentarer, forslag eller innvendinger som sendes etter 15. november vil ikke bli behandlet av prosjektet.

Bakgrunn og utfyllende informasjon:

Publisert: 28. okt 2019, Sist endret: 26. feb 2020

Deldette