Hvordan unngå arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter? Bergen

14. nov 2019
Grand Hotell Terminus

Beskrivelse

Offentlige oppdragsgivere anskaffer varer og tjenester for enorme summer hvert år, og dette gjør det attraktivt for kriminelle og useriøse leverandører å forsøke å bli tildelt offentlige kontrakter. Leverandører som systematisk bryter norske regler om krav til lønns- og arbeidsvilkår, ødelegger konkurransesituasjonen, og ødelegger for det seriøse næringslivet. Dette gjør det vanskelig å gjennomføre offentlige anskaffelser på en effektiv og samfunnstjenlig måte.  

Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Difi inviterer til kurs som viser deg hvordan du kan etterleve forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Vi viser deg hvordan du kan følge opp kontraktene dine og gjennomføre kontroll av lønns- og arbeidsvilkår. 

Kurset retter seg mot ledere, innkjøpere og kontraktsforvaltere. 

Programinnhold

Last ned presentasjonene (pdf) 
• Situasjonsbeskrivelse v/Akrimsenteret
• Seriøsitet gjennom anskaffelsesregelverket v/Difi
• Hvordan bruke utvidet skatteattest v/Skatteetaten
• Hvordan etterleve forskrift om lønns- og arbeidsvilkår? v/Difi
• Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår v/Arbeidstilsynet

Abonner på Difis nyhetsbrev

Publisert: 02. sep 2019, Sist endret: 27. nov 2019

Deldette