Inkluderingsdugnaden i Bergen - seminar om jobbanalyse og stillingsannonse som inkluderer

14. nov 2019
Radisson Blu Royal Hotel

Beskrivelse

Velkommen til seminar om inkluderingsdugnaden i Bergen. På dette seminaret skal vi se på hvordan du kan bruke jobbanalysen og stillingsannonsen som verktøy for inkludering.
Hvordan foreta en jobbanalyse som inkluderer? Hvordan formulerer du en stillingsannonse som inviterer til inkludering? Førsteamanuensis Mads Arnestad fra BI forteller om hvordan ubevisste fordommer former vårt bilde av hva slags arbeidstakere vi tror vi må ha. Dette seminaret retter søkelyset mot rekrutteringsprosessen og hvordan du som leder/HR kan få flere søkere innenfor målgruppen til inkluderingsdugnaden.

Vi legger opp til at du kan jobbe praktisk, slik at du får inspirasjon og konkrete innspill du kan ta med til din egen virksomhet.

 Ta med en egen stillingsannonse som du kan få konkrete tilbakemeldinger på. Inviter gjerne med en kollega (enten en rekrutterende leder eller en fra HR), som du kan jobbe sammen med neste gang dere skal rekruttere.

Målgruppe 
Rekrutterende ledere, HR og tillitsvalgte i statlige virksomheter.

Program

09.00

Velkommen!

09.05

Innledning ved Rose-Marie Christiansen, direktør for Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

09.30

Inkluderingsdugnaden – hva – hvorfor - hvordan? v/Ragnhild Aamodt Grønlie, Difi

10.00

Pause

10.15

Gjennomgang av jobbanalysen som et verktøy for inkludering.
Praktisk gruppearbeid med jobbanalyse v/Difi

11.30

Lunsj

12.15

Fordommenes psykologi – vårt sosialkognitive apparat v/Mads Arnestad, BI

12.45

Gjennomgang av reelle utlysninger i staten. Hva sier de egentlig om inkludering?
Praktisk gruppearbeid og språkverksted for din utlysningstekst v/Difi

14.00

Oppsummering og veien videre

15.00

Takk for i dag!

Om Difis tilbud
Difi skal bistå statlige virksomheter med å nå regjeringens mål at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne og/eller har hull i CV-en. Vi skal blant annet gi veiledning, bidra til erfaringsdeling og utvikle programmer og verktøy som ledere og HR i staten kan benytte i sitt inkluderingsarbeid. Dette seminaret er en del av Difis tilbud til statlige arbeidsgivere.

Les mer om inkluderingsdugnaden på arbeidsgiver.difi.no

Følg med på nyhetsbrevet til Arbeidsgiverportalen for informasjon om våre tilbud.

Meld deg på nyhetsbrevet

Publisert: 24. sep 2019, Sist endret: 26. okt 2019

Deldette