Juridiske problemstillinger ved omstilling - halvdagsseminar med foredrag og nettverksetablering for jurister og HR-medarbeidere

15. nov 2019
Difis kurs- og konferansesenter

Beskrivelse

Statlige virksomheter har ansvaret for å gjennomføre omstillingsprosesser. Omstilling i staten vil kunne dreie seg om endringer av arbeidsmåter, effektiviseringstiltak og innføring av ny teknologi, omorganiseringer i én statlig virksomhet eller omstilling som omfatter flere statlige virksomheter, nedbemanning eller geografisk flytting av hele eller deler av virksomheten, overføring av oppgaver til fylkeskommuner eller endring av tilknytningsform.

En forutsetning for å skape trygge rammer for de ansatte ved planlegging og gjennomføring av de ulike omstillingsprosessene, er at arbeidsgiverne og personalansvarlige har godt kjennskap til lov og avtaleverk som gjelder i de ulike omstillingene.

Seminaret gir en gjennomgang av rammer for og bestemmelser i lov- og avtaleverk som får betydning for ulike omstillingsprosesser i staten med utgangspunkt i Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder «Personalpolitikk ved omstillingsprosesser».

Erfaringsutveksling gir også nyttig innsikt og læring. For å skape en arena for dette ønsker Difi å etablere et nettverk der jurister og HR-medarbeidere i statlige virksomheter kan utveksle erfaringer og lære av hverandre.

Målgruppe 
Jurister og HR-medarbeidere i statlige virksomheter som hovedsakelig arbeider med arbeidsrettslige spørsmål.

Mål for seminaret 
Økt kunnskap om arbeidsrettslige problemstillinger knyttet til omstilling.

Etablering av nettverk for erfaringsdeling og økt kunnskap om arbeidsrettslige problemstillinger innen staten. Hensikten er å skape en arena der ansatte i staten kan lære av hverandre.

Program 
Del 1: Arbeidsrettslige problemstillinger ved omstilling i staten ved utredningsleder Reidun Slåen og seniorrådgiver Espen Gaard, Arbeidsgiverpolitisk avdeling i KMD.

Del 2: Etablering av nettverk for jurister og HR-medarbeidere som arbeider med arbeidsrettslige spørsmål.

Del 3: Ledelse ved omstillingsprosesser ved seksjonssjef Joar Sæterdal Vik, avdeling ledelse i Difi.

Abonner på Difis nyhetsbrev 

Publisert: 26. aug 2019, Sist endret: 16. nov 2019

Deldette