Workshop om avhending av kunstgressbaner

22. nov 2019
Difis kurs- og konferansesenter

Beskrivelse

Difi inviterer til workshop fredag 22. november, klokka 10.00-15.00.  Deltakere fra avfalls- og gjenvinningsselskaper, baneeiere (kommuner, idrettslag etc), kunstgress-/anleggsleverandører, aktuelle fagmiljø, ansvarlige for spillemidler (fylkeskommuner) er velkommen.

Det anslås at mellom 100 og 200 fotballbaner med kunstgress skal rehabiliteres hvert år fremover. Forsvarlig håndtering av materialene fra disse banene er avgjørende. Hvordan offentlige anskaffelser praktiseres er derfor viktig for hvordan vi klarer å håndtere dette.

Målet med workshopen er å se på muligheter for bedre eller nye løsninger for avhending. Vi ønsker at workshopen skal være en inspirasjon til at innkjøpere og aktører i bransjen får økt forståelse over mulighetene som finnes, hvilke krav det kan være hensiktsmessig å stille til avhending av gammel kunstgressbane og hvordan dette kan gjøres i praksis. Vil det være forskjell når baneeier selv står for avhendingen og når baneeier ønsker at en av leverandørene skal gjøre dette? Innspill fra workshopen vil bli brukt i Difis arbeid med ny veileder for avhending av kunstgressbaner.

Påmelding senest 20. november

Program:

10.00 Velkommen og opplegg for dagen, v/Difi

            Materialstrømmer og mulige behandlingsalternativer v/Avfall Norge

            Presentasjon av KG2021-prosjektet v/SIAT/NTNU

            Regelverk v/Miljødirektoratet

            Veileder om kunstgress v/Difi – dette ønsker vi svar på

12.00 Lunsj – 45 min

             Tre korte innlegg

             Workshop

            Sammendrag og veien videre
15.00 Slutt

Abboner på Difis nyhetsbrev

Publisert: 15. okt 2019, Sist endret: 20. nov 2019

Deldette