Workshop om avhending av kunstgressbaner

22. nov 2019
Grev Wedelsplass 9

Det anslås at mellom 100 og 200 fotballbaner med kunstgress skal rehabiliteres hvert år fremover. Forsvarlig håndtering av materialene fra disse banene er avgjørende.

Difi arrangerte workshop fredag 22. november med deltakere fra avfalls- og gjenvinningsselskaper, baneeiere (kommuner, idrettslag etc), kunstgress-/anleggsleverandører, aktuelle fagmiljø og ansvarlige for spillemidler (fylkeskommuner).

Målet med workshopen var å inspirere til forsvarlig avhending kunstgressbaner.

  • Hvilke muligheter finnes?
  • Hvilke krav gjelder?
  • Hvilke krav kan være hensiktsmessig å stille i anskaffelsesprosessen?

Difi arbeider med en veileder om hvordan reglene for anskaffelse kan benyttes når en kunstgressbane skal fjernes.

Program:

Velkommen og opplegg for dagen (pdf)

  • Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen, Difi

 Materialstrømmer og mulige behandlingsalternativer (pdf)

  • Cecilie Lind, Avfall Norge

Prosjektet KG 2021 (pdf)

  • Bjørn Aas, senter for idrettsanlegg og teknologi, NTNU

Kunstgressbaner og avfallshåndtering – Hva sier reglene (pdf)

  • Christoffer Back Vestli, Miljødirektoratet

Veileder om kunsgress - hva trenger vi innspill til? (pdf)

  • Elisabeth Sandnes, Difi

         

Oppsummering av arbeidsseminar -delen (pdf)

Beskrivelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert: 15. okt 2019, Sist endret: 29. nov 2019

Deldette

Kontakt