Seminar #4 Inkluderingsdugnaden - Når tall og tiltak går hånd i hånd. Uten gode tiltak, ingen gode tall

27. nov 2019

Beskrivelse

Velkommen til fjerde seminar i Difis seminarrekke om inkluderingsdugnaden og til lansering av et nytt verktøy som skal støtte statlige virksomheter i deres arbeid med inkluderingsdugnaden. Fem prosent av alle ordinære nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Dette kalles inkluderingsdugnaden. Fellesføringen i tildelingsbrevene for 2019 pålegger alle statlige virksomheter å redegjøre for hvordan rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå 5 %- målet og de øvrige målene for inkluderingsdugnaden.  Det nærmer seg tid for årsrapportering, og på dette seminaret skal vi rette søkelyset på det alle statlige virksomheter skal rapportere på i årsrapporten knyttet til sitt bidrag til inkluderingsdugnaden.

For å øke kvaliteten på rapporteringstallene og dele erfaringer fra arbeidet med å skape inkludering lanserer vi et nytt verktøy - en digital veiledning på hvordan rapportere på en god måte.

Velkommen

Prosjektleder Ragnhild Aamodt Grønlie, Difi

Hvordan rapportere på inkluderingsdugnaden i årsrapporten – lansering av ny veiledning

Seniorrådgiver Sanja Kostovska Skaar, Difi

Passe til og passe inn – avveininger i rekrutteringsarbeidet

Jon Rogstad, professor og forskningsleder ved Fafo

Telenor Open Mind – Mangfold i praksis

Ingrid Ihme, direktør Telenor Open Mind
Erlend Bjørtvedt, Telenor Group

Avlutning

Prosjektleder Ragnhild Aamodt Grønlie, Difi

Målgruppe
Ledere, HR

Om Difis tilbud
Difi skal bistå statlige virksomheter med å nå regjeringens mål at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne og/eller har hull i CV-en. Vi skal blant annet gi veiledning, bidra til erfaringsdeling og utvikle programmer og verktøy som ledere og HR i staten kan benytte i sitt inkluderingsarbeid. Seminarrekken er en del av Difis tilbud til statlige arbeidsgivere.

Les mer om inkluderingsdugnaden på arbeidsgiver.difi.no.

Følg med på nyhetsbrevet til Arbeidsgiverportalen for informasjon om våre tilbud.

Meld deg på vårt nyhetsbrev her 

Publisert: 16. okt 2019, Sist endret: 27. feb 2020

Deldette