Forum for oppdragsgivere IKT

28. nov 2019
Difis kurs- og konferansesenter
Her finner du presentasjoner fra seminaret:

 

Difis databehandleravtale har vært på høring

Budskap til ledergruppa

Implementering av office365 i Bærum kommune: du kan få presentasjonen tilsendt ved å sende mail til havard.reknes@difi.no

Informasjonssikkerhet i skytjenester: Grunnlaget for gruppearbeidet finner du her

Roboter - anskaffelse og bruk i skatteetaten

Beskrivelse

Tekstboks

Informasjonssikkerhet   -   SSA-Revisjon   -   Difis Databehandleravtale 

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2020 besluttet at Difi skal etablere markedsplass for skytjenester for å øke utbredelse av sikre, lovlige og kostnadseffektive skytjenester. 

Forum for oppdragsgivere IKT har som formål å samle offentlige virksomheter for å lære av hverandre og jobbe med felles utfordringer. 

Med fokus på skytjenester og beslutningen i statsbudsjettet om å etablere markedsplassen, er et av målene med denne samlingen å diskutere innholdet i markedsplassen. Vi vil i tillegg ha SSA revisjon og Databehandleravtale på agendaen. Krav til informasjonssikkerhet vil også være et viktig tema. 

Vi håper at du blir med oss begge dager, men du velger selv hvilke dager du ønsker å delta. Det går helt fint om du bare ønsker å være med en av dagene. 

Program 

Torsdag 28. november, kl. 9–15 

Fredag 29. november, kl. 9–15 

Markedsplassen for skytjenester 09.00–09.45 

 • Status 

Roboter, anskaffelse og bruk i Skattetetaten 09.00–09.45

 • Hva er roboter?
 • Erfaringer fra Skatteetaten
 • Gode råd ved anskaffelse av roboter 

Markedsundersøkelse skytjenester (cloud) 10.00– 11.00 

 • Gjennomgang av svar fra leverandører og oppdragsgivere
 • Gruppearbeid 

Difis databehandleravtale 11.00–11.30

 • Ny databehandleravtale har vært på høring

Informasjonssikkerhet i skytjenester 10.00–11.30 

 • Risikoer 

 • Krav til informasjonssikkerhet 

Lunsj  11.30–12.00

Lunsj  11.30–12.15 

Block Chain Game 12.00–14.00

Difis veiledning 12.15–13.00 

 • En oversikt med gjennomgang 

 • Diskusjon, hva savner du? 

Hva bør du tenke på ved implementering av Office365

 

Erfaringer fra Bærum kommune 14.15–15.00

Lederbudskap 13.15–14.15

– Hva ledelsen bør vite om veien til skyen

– Hva skal ditt budskap til ledelsen være?


Hva nå Forum for oppdragsgivere IKT? 14.15–14.45

Målgruppe 
Forumet er for deg som ofte – eller av og til – gjennomfører IKT-anskaffelser i en offentlig virksomhet. Det betyr ingenting om du har fagbakgrunn som innkjøper eller innen IKT; dersom det er du som er ansvarlig for å anskaffe programvare, maskinvare eller konsulenttjenester innen IKT, er det deg vi ønsker som deltaker i forumet. 

Hensikten med Forum for oppdragsgivere IKT er at du skal ha et sted der vi kan få faglig påfyll, dele erfaringer og beste praksis, komme med innspill til politikkutforming og «nettverke».

Vil du bli medlem i Forum for oppdragsgivere IKT? Forumet bruker Teams til å kommunisere med andre oppdragsgivere i offentlige sektor. Der kan du finne informasjon de har lagt ut eller dele et konkurransegrunnlag du ønsker å spørre andre til råds om. Som medlem i Teams vil du også få invitasjon til møter forumet arrangerer. Vil du bli medlem, send en e-post til kursansvarlig havard.reknes@difi.no  

Publisert: 09. okt 2019, Sist endret: 20. jun 2020

Deldette