Fagarena informasjonsforvaltning: Livshendelser og Felles datakatalog - sett fra et kommuneperspektiv

10. des 2019
Difis kurs- og konferansesenter
Påmeldingsstart: Tirsdag 19. november 2019 - 00:00

Beskrivelse

Vi avrunder året med siste samling i fagarena for informasjonsforvaltning ved å se på hvilken rolle Felles datakatalog kan spille i realiseringen av sømløse tjenester på tvers av forvaltningssiloer. 

Program

0900 - Velkommen ved Kristine Aasen, fungerende avdelingsdirektør, Digitalisering Brønnøysundregistrene

0910 - Livshendelser og digitaliseringsstrategien ved Liv Turid Lieng, KMD

0930 - Difi som sekretariat for livshendelsene ved Hans Gøran Nilsson og Mona Jacobsen

0955 - Los 3.0 - temainndeling av tjenester ved Øystein Åsnes, Difi

1010 - KS perspektiv på livshendelsene ved Asbjørn Finstad, Avdelingsdirektør Strategisk IKT og digitalisering

1030 - “Livet er en strøm av hendelser” (LEESAH) - hvordan kan Felles datakatalog bidra til å få til LEESAH på tvers av sektorer og forvaltningsnivå?

1240 - Noen forslag til konkret videreutvikling av Felles datakatalog 

1310 -  Lunsj og vel hjem

Om faglig arena for informasjonsforvaltning:

Dette nettverket er etablert for deg som arbeider med, eller er interessert i, problemstillinger omkring informasjonsforvaltningsarbeid i offentlig sektor. Her skal vi utveksle ideer, erfaringer, frustrasjoner og suksesshistorier. Nettverket har jevnlige møter 6 ganger i året.

Abonner på Difis nyhetsbrev

Publisert: 12. mar 2019, Sist endret: 08. jan 2020

Deldette