Difi lanserer MinID 3.0 og ID-porten

Torsdag 26. november ble den nye versjonen av MinID lansert, som den første elektroniske ID (eID) som benytter seg av ID-porten - den nye, felles plattformen for eID i offentlig sektor. For deg og meg betyr det redusert risiko for ID-tyveri, og på sikt flere og mer avanserte offentlige tjenester.

– Oppgraderingen av MinID og lanseringen av ID-porten er en milepæl i regjeringens eID-satsning. Med ID-porten tar vi nå det viktige, neste steget med å etablere en felles plattform for bruk av eID i offentlig sektor. ID-porten skal tilrettelegge for bruk av flere typer eID og mer avanserte, offentlige elektroniske tjenester, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud (Ap).

Mindre risiko for ID-tyveri

Innloggingen med MinID har fått et bedre brukergrensesnitt med mer hjelpeinformasjon. En rekke nye detaljer er forbedret, som forenklede prosedyrer ved tap av passord og bestilling av PIN-koder. 

– MinID er blitt sikrere ved at brukerne nå får tilsendt brev ved opprettelse av ny bruker og SMS-varsling ved endringer i brukerprofilen. Dette skal gjøre det lettere å avdekke forsøk på ID-tyveri, forteller Hans Christian Holte, direktør i Difi.

 MinID en suksesshistorie

MinID benyttes i dag som innlogging til over 600 tjenester fra stat og kommune. På ett år er antall brukere doblet til 1,5 millioner, og bruken økt med hele 800 prosent. I dag kan du bruke MinID blant annet til å levere selvangivelsen, bytte fastlege, sjekke lånet i Lånekassen, søke videregående opplæring, omadressere posten og utføre en rekke oppgaver hos Nav og flere kommuner.

– MinID er blitt en suksess. Med MinID har vi skapt et solid fundament å bygge offentlige elektroniske tjenester på. Dette betyr veldig mye for arbeidet med å gjøre offentlig forvaltning mer effektiv og brukervennlig, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud (Ap).


ID-porten åpner for nye tjenester

Illustrasjon av ID-portenID-porten er en felles plattform for bruk av eID i offentlig sektor. Den skal åpne for bruk av flere typer eID og gi offentlige virksomheter muligheten til å tilby mer avanserte, personsensitive tjenester, for eksempel knyttet til helseopplysninger. 

– Vi ønsker å gi innbyggerne økt valgfrihet slik at de kan velge hvilken eID de ønsker å benytte når de bruker offentlige elektroniske tjenester, sier Hans Christian Holte, direktør i Difi. Nå jobber vi med å tilrettelegge for at også eksisterende eID-løsninger skal kunne brukes som innlogging til offentlige tjenester. Difi er i dialog med BankID, Buypass og Commfides om å tilby dette, opplyser Holte. 

Difi arbeider parallelt med utviklingen av et nasjonalt ID-kort i samarbeid med Politiet og Justisdepartementet. Kortet vil være et reisedokument innenfor Schengen og ha chips for biometri og en offentlig utstedt eID på sikkerhetsnivå 4. Kortet forventes lansert i 2011.

Sist endret: 
08. des 2010

Deldette