Difi inngår ny avtale om drift av ID-porten og MinID med EVRY

Difi er ansvarlig for ID-porten og har valgt EVRY som ny driftsleverandør de neste fire årene.

ID-porten sørger for enkel innlogging for innbyggere og er en sentral felleskomponent i Norges IT-plattform. Denne bidrar til betydelige forenklinger for offentlige virksomheter når de skal utvikle sikre digitale tjenester. Mer enn 270 offentlige virksomheter benytter ID-porten. I 2013 hadde vi i underkant av 40 millioner innlogginger og om lag 3,2 millioner brukere.

- Vi er fornøyd med å ha gjennomført en ryddig anskaffelsesprosess. Vi vi fikk tilbud fra to solide leverandører, og forhandlingene ble gjennomført i fjor høst. Begge leverandørene leverte tilbud med høy kvalitet, slik at pris ble det avgjørende elementet, sier Ingelin Killengreen, direktør i Difi.

Hovedmomentene i den nye avtalen er at den varer fire år. Den gjelder drift av ID-porten og MinID, med tilhørende opsjoner som for eksempel SMS-tjeneste. Difi vil fortsette med å utvikle ny funksjonalitet og forvalte applikasjonen selv.

- Vi er fornøyd med kvaliteten på leveransen fra Basefarm som er leverandør i dag. Vi går nå inn i et nytt samarbeid med EVRY. Vi ser frem til å arbeide sammen med dem for å sørge for fortsatt sikker, stabil drift og trygg bruk av ID-porten, sier Killengreen.

Trygg og enkel bruk

Det er en stor brukergruppe som er vant til å bruke ID-porten. Difi skal fortsette med å levere innlogging som muliggjør digitale tjenester fra offentlige virksomheter. Effektiv bruk av offentlige ressurser og bedre tilbud til innbyggerne har høy prioritet. Difi er en samarbeidspartner med kunnskap og erfaring innenfor digitalisering, forvaltning og e-ID. Ved at Difi er avtalepart med driftsleverandøren blir det enkelt, trygt og billig for virksomhetene å lage tjenester som krever sikker innlogging som brukerne kjenner fra før.

- Å bygge på felles løsninger og komponenter på tvers i forvaltningen er et av hovedelementene i regjeringens digitaliseringsstrategi. ID-porten er en vellykket fellesløsning og utgjør sammen med Altinn hovedelementet i en felles IT-plattform for offentlig sektor, sier Killengreen.

Publisert: 14. jan 2014, Sist endret: 14. jan 2014

Deldette