800 000 får e-post eller sms fra Difi

Nå får nær 800 000 personer en e-post eller en sms med informasjon om utvidet bruk av e-postadressen og mobilnummeret de tidligere har registrert i ID-porten.

Bakgrunnen er at stat og kommune skal kommunisere mer på nett med innbyggerne.

– Det gir bedre tjenester og raskere svar fra offentlig sektor, sier fagdirektør Birgitte Egset i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Når det offentlige sender viktig post på nett, får mottakeren varsel på sms eller e-post om hvor han eller hun skal logge inn for å lese brevet.

Digitale innbyggere

3,4 millioner innbyggere har registrert sin e-postadresse og mobilnummer ved innlogging på en offentlig tjeneste via ID-porten. E-postadressen og mobilnummeret blir nå en del av et felles kontaktregister som stat, kommune og fylkeskommune vil benytte. E-postadresse og mobilnummer vil bli brukt til å varsle om hvor man skal logge inn for å lese viktige brev fra offentlig sektor.

– De som aldri har registrert sitt mobilnummer eller e-postadresse ved innlogging til offentlige tjenester på nett, kan ikke varsles om at ny viktig post sendes digitalt. De vil derfor få brev fra offentlig sektor på papir som tidligere, sier Egset.

Flertallet informert

Mer enn 2,6 millioner innbyggere har allerede blitt informert om at deres e-postadresse og mobilnummer legges inn i det nye kontaktregisteret da de sist brukte ID-porten.  Samtidig oppdaterte eller bekreftet de kontaktopplysningene.

Nå får nær 800 000 personer som har registrert sitt mobilnummer og sin e-postadresse, men som ikke har brukt ID-porten de siste månedene, beskjed om at kontaktinformasjonen blir en del av det felles kontaktregisteret. De fleste har registrert både e-postadresse og mobilnummer og vil derfor få både en e-post og en sms.

De som foretrekker å motta viktig post fra offentlig sektor på papir, men som har registrert e-postadresse og mobilnummer, må reservere seg. Dette gjøres enkelt på www.norge.no eller ved å ringe grønt nummer 800 30 300.

Les mer om endringene på www.norge.no

 

Publisert: 08. mai 2014, Sist endret: 18. aug 2017

Deldette