Ressursoversikt

På denne siden vil vi tilgjengeliggjøre materiale som kan gjenbrukes eller brukes som inspirasjon. Vi peker også på materiale som ligger åpent tilgjengelig på nettet – både for opplæring innen informasjonssikkerhet, og i andre temaer. Selv om temaet ikke er informasjonssikkerhet, kan man benytte noen av de samme virkemidlene.

Planer og maler

Dilemmatrening

Brosjyrer, profileringsartikler o.l.

E-læringskurs

Presentasjoner

Om sikkerhetskultur og opplæring:

 

Skytjenester

Presentasjoner om ulike temaer innen informasjonssikkerhet

Filmer

Quiz

Beredskapsøvelse


Difi kvalitetssikrer ikke innholdet i ressursoversikten.

Sist endret: 
14. nov 2016

Deldette