Felles brev til kommunene: Ta i bruk offentlige felleskomponenter!

Difi har ansvaret for å utvikle og forvalte en rekke IT-løsninger som er tilgjengelig for statlige, kommunale og fylkeskommunale virksomheter i deres tjenesteutvikling. Difi og KS oppfordrer alle kommuner til å benytte seg av mulighetene og gevinstene som ligger i bruk av offentlige felleskomponenter.

Teksten på denne siden ble sendt ut som brev til alle landets kommuner i uke 49.

ID-porten

ID-porten er en innloggingsløsning som blir brukt av offentlige virksomheter for å gi innbyggerne sikker tilgang til nettjenester.  Det er nå over 400 offentlige virksomheter som benytter ID-porten til dette formålet.

Kontakt- og reservasjonsregisteret

Difi har etablert et eget kontakt- og reservasjonsregister som inneholder digital kontaktinformasjon til over 3,8 millioner innbyggere. Registeret kan brukes av alle offentlige virksomheter for å kommunisere digitalt med innbyggere, og er obligatorisk å bruke innen 1. januar 2016 for å varsle innbyggere om viktig post. Registeret inneholder innbyggerens mobilnummer og e-postadresse samt adresse til innbyggers digitale postkasse og innbyggers reservasjonsstatus.

Digital postkasse til innbyggere

Difi har på vegne av offentlig sektor inngått avtale med e-Boks og Digipost om digital postkasse til innbyggere. Innen første kvartal 2016 skal alle statlige forvaltningsorgan, som i dag sender post på papir til innbyggere, ta i bruk Difis løsning for å sende digital post til innbyggere. Innen 1. oktober 2016 skal også virksomheter som benytter Altinn meldingsboks ta i bruk løsningen. Innbygger velger hvilken postkasse han eller hun vil motta post fra det offentlige i. 

KS SvarUT og digital postkasse til innbyggere er koplet sammen

Kommunene har i lang tid formidlet digital post til innbyggere og virksomheter gjennom KS SvarUT. KS SvarUt er nå knyttet til den felles offentlige løsningen for Digital postkasse til innbyggere, slik at KS SvarUT kan videresende post til innbyggers valgte postkasse hos e-Boks og Digipost. Dette er svært enkelt for kommuner og fylkeskommuner, men det er noen aktiviteter som må gjøres før man kan komme i gang.

Så snart formidling av post gjennom Difis Sikker Digital Post er aktivert, er kommunen/fylkeskommunen klar til å sende post digitalt til alle innbyggere som har opprettet en digital postkasse hos e-Boks eller Digipost. Det er innbygger selv som velger seg en digital postkasse.

Offentlig sektor har felles interesse i, og utfordring med, å motivere innbyggerne til aktivt å velge en digital postkasse. KS og Difi oppfordrer kommunene til å bidra til å motivere innbyggerne til dette gjennom å kommunisere det felles budskapet der hvor det er naturlig i sine kanaler.

Difi tilbyr offentlig sektor materiell som kan brukes til informasjon om Sikker digital post til innbygger. Materiellet er tilgjengelig på difi.no/digitalpostkasse.

Fortsatt bruk av lenker

Når kommunen har aktiverer tilkoplingen til den digitale postkassen, vil de digitale brevene som i dag sendes til Altinn i stedet sendes til innbyggers valgte postkasse hos e-Boks eller Digipost. Kommunen betaler transaksjonskostnader for hvert brev som sendes til e-Boks og Digipost. Det er bestemt at KS SvarUT inntil videre skal fortsette å sende dokument med lenker. Transaksjonskostnaden per brev vil derfor være under én krone.

Mer informasjon finnes på samarbeidsportalen

Samarbeidsportalen er den primære informasjonskanalen om samarbeidet rundt alle Difis felleskomponenter. For ytterligere informasjon, maler for ROS-analyse eller annen teknisk informasjon se samarbeidsportalen, samarbeid.difi.no. Prisene for å bruke den digitale postkassen finner dere ved å logge inn på samarbeidsportalen. For mer informasjon om regelverket for digital kommunikasjon, se difi.no.

For spørsmål om felleskomponentene, ta kontakt med Difi på idporten@difi.no. For spørsmål til KS, ta kontakt SvarUT@ks.no

Vennlig hilsen 

For Difi - Torgeir Strypet, avdelingsdirektør
For KS - Line Richardsen, avdelingsdirektør

Publisert: 03. des 2015, Sist endret: 04. des 2015

Deldette

Kontakt