Er du klar til å ta imot?

Dette spør Difi om i en nasjonal kampanje som har oppstart i dag. Gjennom radio, sosiale medier og avisannonser skal befolkningen få bedre kjennskap til digital postkasse.

Avdelingsdirektør Torgeir Strypet i Difi sier at målet med kampanjen er å øke kunnskapen om digital post i befolkningen og å få dem til å velge én av to postkasser - Postens Digipost eller e-Boks.

Kampanjeannonse for digital postkasse

Kampanjeannonse for digital postkasse

 

– Kampanjen kan sees som en kunngjøring fra det offentlige, om at nå må innbygger gjøre seg klar til å motta brev i digital postkasse.  Nesten 100 offentlige virksomheter er allerede i gang eller klare for å sende innbyggerne brev i digital postkasse, sier Torgeir Strypet.

Han håper kampanjen kan være et bidrag inn i den enkelte virksomhets arbeid med å få flere i sin målgruppe til å opprette digital postkasse.

– For at vi skal effektivisere forvaltningen, må vi kunne sende folk digitale meldinger, sier han.

Nærmere 700 000 innbygger har opprettet digital postkasse, og venter nå på å få digital post fra det offentlige. Målet for 2016 er 1,6 millioner postkasser totalt.

– Dette er en jobb offentlig sektor må gjøre sammen. Kampanjen er bare et steg på veien, sier Torgeir Strypet.

Velg digital postkasse på Norge.no

Publisert: 04. feb 2016, Sist endret: 24. sep 2018

Deldette

Kontakt