Dag Strømsnes utnevnt til leder av nytt OECD-styre

OECDs generalsekretær har utnevnt avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi til leder (chair) av et nyopprettet styre som skal være strategisk premissgiver for OECD sitt arbeid med å styrke anskaffelsesfunksjonen i OECD-landene og øke læring på tvers mellom landene.

Sammen med Dag Strømsnes er det utnevnt seks vice-chairs, hvor både det asiatiske og amerikanske kontinentet er representert.

– Dette er et prestisjetungt verv. Utnevnelsen er en betydelig anerkjennelse av det arbeidet Difi gjør på anskaffelsesområdet, sier Paulo Magina som leder OECD-sekretariatet sitt arbeid på anskaffelsesområdet. Det er verd å merke seg at Norge høster annerkjennelse internasjonalt for det arbeidet vi gjør på anskaffelsesområdet, sier direktør Ingelin Killengreen i Difi.

Komiteens navn er The OECD Committee Of The Leading Practitioners On Public Procurement. I tillegg til arbeidet med standarder, vil komiteen vurdere offentlige innkjøpssystemer og gi forslag til forbedringer. Den vil også samle praksisfellesskap innen anskaffelser og peke på retninger for fremtidige reformer.

Andre oppgaver er å samle inn erfaringer med anskaffelser på tvers av OECD-landene og vurdere offentlige anskaffelsers rolle for å nå overordnete politiske målsettinger. Endelig vil komiteen utvikle rammeverk og indikatorer for å vurdere samfunnsøkonomiske aspekter ved offentlige anskaffelser.

– Gjennom vervet vil Difi få et godt overblikk over den internasjonale aktiviteten på anskaffelsesområdet. Dette vil gi oss en unik posisjon til å fortsette arbeidet med å gjøre offentlige anskaffelser til et stadig bedre redskap for å oppfylle Stortingets og regjerings målsettinger, sier Killengreen.

Publisert: 04. apr 2016, Sist endret: 04. apr 2016

Deldette

Kontakt