Høringer 1. kvartal 2017 - Standardisering

I denne perioden gjennomføres det tre høringer på forslag til nye eller reviderte forvaltningsstandarder: Bruk av tegn og tegnsett i offentlig sektor (ISO/IEC10646 - UTF8 mv), Grunnleggende datakommunikasjon – sikker datakommunikasjon fra offentlige nettsteder (HTTPS), Skjema på offentlige nettsider (Elmer)

Last ned

Vår dato: 23.01.2017 Vår ref: Difi 17/00158
Høringsfrist: 27.02.2017 Status: Under behandling

I høringsnotat beskrives forslagene til nye forvaltningsstandarder, samt tekst som vil gå inn i referansekatalogen.

Det er kun de nye og justerte anbefalingene vi ber om tilbakemelding på i denne høringen. Ønsker om andre justeringer i eksisterende krav eller innspill om nye bruksområder med behov for standardisering kan gis kontinuerlig på e-post til standard@difi.no.

Se hvert enkelt høringsnotat for hva vi særlig ønsker tilbakemelding på.

Høringsfristen er 27.02.2017. Høringsuttalelser merkes med saksnummer 17/00158, og sendes postmottak@difi.no eller Difi, postboks 8115 Dep, 0032 Oslo.

Høringsinstanser

 

Høringsuttalelser

Høringsuttalelsene er tilgjengelig på OEP. Ta kontakt med Difi for innsyn i høringen dersom du ønsker det.

 

Last ned

Sist endret: 
01. mar 2017

Deldette

Kontakt