Milliarder å spare på felles statlige innkjøp

Jan Tore Sanner og Monica Mæland

15. februar publiserte Difi og Statens innkjøpssenter den første av fem innkjøpskonkurranser som vil spare staten for 85 til 170 millioner kroner i året. På lengre sikt kan felles innkjøp for staten gi kostnadsbesparelser på 1 - 2 milliarder kroner hvert år.

Konkurransen blir tilgjengelig på Doffin og Ted tidlig i uke 8.

I snitt regner Statens innkjøpssenter med at etatene vil spare mellom fem og ti prosent, sammenlignet med i dag. Regelen er at de nye fellesavtalene vil gi lavere eller minst like gode priser som de statlige virksomhetene har hver for seg i dag.

Det første felles innkjøpet er en avtale om forbruksmateriell som vil spare staten rundt 20 - 40 millioner kroner pr. år. Avtalen dekker blant annet kontorrekvisita, datarekvisita, renholdsprodukter og kantineprodukter på vegne av 190 etater. 

I løpet av de neste månedene skal Statens innkjøpssenter gjennomføre felles innkjøp av telefonitjenester, PC-er og mobiltelefoner, reisebyråtjenester og internrevisjon. Til sammen har disse avtalene i dag en samlet verdi på 1,7 milliarder kroner årlig. Med 5-10 prosent lavere priser vil staten spare rundt 85 til 170 millioner kroner i året når avtalene er i full drift.

Fornøyde statsråder

Kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner og næringsminister Monica Mæland deltok på markeringen av at den første konkurransen ble sendt ut.

- Vi går inn i en tid med lavere oljeinntekter og høyere trygde- og velferdsutgifter. Da trenger vi å få ut gevinster ved å fornye og forenkle offentlig sektor, og sørge for mer penger til viktige velferdstjenester. Felles statlige avtaler bidrar rett og slett til bedre velferd for innbyggerne, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner under markeringen. 

Norge nest sist i Europa

Statens innkjøpssenter ble opprettet i januar 2016. Norge er det nest siste landet som etablerer felles statlige innkjøp, og erfaringene fra andre land viser at det er mye å vinne. 

  • Felles innkjøp gir lave priser på varer og tjenester.
  • Felles innkjøp sparer etatene for transaksjonskostnader.
  • Felles innkjøp gjør at etatene slipper de enkle innkjøpene, og kan bruke tiden til strategisk viktigere innkjøp enn toalettpapir og kulepenner.

Ikke alt på en gang

De neste konkurransene kommer fortløpende de neste månedene. 

- Vi starter med avtaleområdene som er enklest og hvor volumet er størst. Det er viktig for oss å skape tillit gjennom å lykkes godt med de fem første avtalene. Vi vet besparelsene blir store, men vi vet ikke eksakt hvor store enda, forklarer Difi-direktør Steffen Sutorius. Det avhenger blant annet av hvor mange etater som vil delta i konkurransene. 

Statens innkjøpssenter kommer til å bli målt på hvor mange etater som deltar, hvor tilfredse etatene er med avtalene og hvor mye penger vi faktisk lykkes med å spare på avtalene. - Disse målingene blir den beste testen på om vi lykkes, sier Sutorius. 

I utgangspunktet er avtalene obligatoriske, men etatene kan melde seg av enkeltavtaler. Stortinget, Forsvarets militære enheter og særlovselskap som helseforetak er unntatt, men kan velge å delta.

De små sparer mest

Handler du i store volumer får du bedre priser enn om du handler i små. Derfor vil de minste ofte spare mer enn de største. Selv om de store ikke vil spare like mye, vil de gi drahjelp, slik at de mindre også får lavere priser.

En av de største virksomhetene som skal bruke avtalene som inngås, er NAV.

- Vi føler oss trygge på at vi vil oppnå gode fellesavtaler, sier økonomi- og styringsdirektør Geir Axelsen i NAV. Og vi er svært fornøyd med at Statens innkjøpssenter tar seg av standard forbruksmateriell, slik at vi kan konsentrere oss om de innkjøpene som er av større strategisk betydning for oss og brukerne våre.

Eksempler

  • Kopipapir: I dag varierer prisen statlige etater betaler for en identisk, standard pakke med kopipapir fra 14 til 64 kroner.
  • Kaffe: I dag varierer prisen hos en enkelt leverandør for samme type 250 gram kaffe, solgt til ulike statlige etater, fra 19 til 31 kroner.
  • Telefonabonnementer: I dag varierer prisene på et og samme abonnement med 20 GB, fri tale og fri SMS fra 89 kroner pr. måned til 450 kroner for samme abonnement. 

Les mer om konkurransen på anskaffelser.no

Publisert: 16. feb 2017, Sist endret: 04. des 2017

Deldette