Den niende kvalitetskonferansen for offentlig sektor 9QC

Konferanse for offentlig sektor på Malta 15. og 16. mai

Ønsker du å delta? Difi setter sammen en norsk delegasjon til kvalitetskonferansen for offentlig sektor 9QC som arrangeres 15. og 16. mai på Malta. Tema på konferansen er: “Joining forces and breaking silos towards a better performing, transparent and inclusive public administration”.

Den niende europeiske kvalitetskonferansen for offentlig sektor arrangeres på Malta, St. Julians 15. – 16. mai av the Maltese Presidency i samarbeid med EUPAN (europeisk nettverk for ansvarlige ledere for forvaltningspolitikken) og EIPA (the European Institute of Public Administration). Her vil offentlig ansatte fra hele Europa møtes til plenumsforedrag og parallellsesjoner med presentasjoner fra mange land. Konferansespråket er engelsk og undertemaene som belyses på konferansen er:

 

  • Human Resource Management in the Public Sector
  • Cooperation and inclusiveness in Policy Making and Implementation
  • Innovative service delivery to citizens and businesses to satisfy customers’ needs
  • Open and transparent government as a solid foundation.

 

Programmet vil inkludere plenumsforedrag og parallellsesjoner med case-presentasjoner til hvert av de fire undertemaene. Fra Norge vil henholdsvis Utdanningsdirektoratet og Difi presentere casene:

  • “Regulation in practice – better support and guidance to comply with legislation at local level through improving the skills at national level”
  • “More successful public ICT projects - through help and advice from an ICT Council”

Arrangøren tar ingen deltakeravgift, men deltakerne må selv bestille og betale reise og opphold.

Vil du bli med? Meld din interesse senest 14. mars

Konferansen vil ha rundt 300 deltakere. Ønsker du å delta sender du en e-post til gudrun.vik@difi.no og melder din interesse senest tirsdag 14 mars og etter at du har fått OK fra din arbeidsgiver. I e-posten må du også oppgi

  • stilling - på engelsk
  • virksomhetens navn - på engelsk
  • mobiltelefonnummer
  • e-postadresse

Hvis det melder seg flere enn hva Norge får av deltakerplasser (noe som avgjøres senere), vil Difi som har ansvaret for å sette sammen den norske delegasjonen, måtte foreta et utvalg. De som er raskt ute med å melde sin interesse, blir prioritert. 

Publisert: 06. mar 2017, Sist endret: 06. mar 2017

Deldette