Versjon 3.0 av Prosjektveiviseren

Prosjektveiseren 3.0 prosess illustrasjon

Modellfiguren har fått en helt ny visuell utforming som understøtter at innovasjon og smidig metodikk kan brukes innenfor Prosjektveiviserens ramme for overordnet prosjektstyring.

Prosjektveiviseren er en modell for overordnet prosjektstyring som gir virksomhetsledelsen og prosjekteier trygghet for at prosjektet skal føre til de ønskede endringene og gevinstene. Innenfor denne styringsrammen kan prosjektet velge å bruke den typen metodikk som er best egnet for den oppgaven som prosjektet skal løse, herunder innovasjon og smidig metodikk. Den tidligere figuren kunne gi et feilaktig inntrykk av gammeldags og rigid prosjektgjennomføring.

Den nye figuren gir en bedre synliggjøring av noen viktige budskap, som fra før er godt beskrevet i teksten:

  •     Utgangspunktet for Prosjektveiviseren er et behov som spilles inn til beslutningspunkt 1, symbolisert ved trakten i den nye modellfiguren
  •     Planleggingsfasen er en overordnet planlegging av hvordan prosjektet skal styres, og hva prosjektets resultat skal være
  •     Gjennomføringsfasen består av et antall sykluser/delfaser hvor en mer detaljert faseplanlegging gjøres mot slutten av hver fase
  •     Gevinstrealisering er en rød tråd gjennom hele Prosjektveiviseren, og kommer ikke inn som et nytt tema helt til slutt slik den gamle figuren kunne gi inntrykk av

Andre viktige forbedringer i versjon 3.0 er:

  •     Forenklede, forbedrede maler for styringsdokumentasjon
  •     Samspill med ulike prosesser og metoder for å ta frem prosjektets produkter, herunder organisasjonsutvikling/endringsledelse som en sentral del av et digitaliseringsprosjekt
  •     Informasjonssikkerhet i prosjektgjennomføringen

Se mer om hva som er nytt i versjon 3.0.

Publisert: 30. mai 2017, Sist endret: 31. mai 2017

Deldette

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut