Norge valgt som vert for den internasjonale klarspråkskonferansen PLAIN

Deltakere i konferanse

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Språkrådet har fått det ærefulle oppdraget å arrangere den internasjonale klarspråkkonferansen PLAIN. Det er den tolvte i rekken og kommer til Oslo i 2019.

Nyheten ble kjent i dag under årets PLAIN-konferanse i Graz i Østerrike.

– Regjeringen har høye ambisjoner for klart språk i offentlig sektor. Klart språk handler om å vise respekt for innbyggerne, og er viktig for at folk skal forstå sine rettigheter. At Norge får tildelt PLAIN-konferansen i 2019, er en anerkjennelse av arbeidet Norge gjør, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Vil bli fremst på klart språk i verden

Han sier at klart og brukertilpasset språk effektiviserer forvaltningen og forenkler hverdagen for innbyggerne og næringslivet.

– Vi gjennomfører mange tiltak både i staten og i kommunene, og har gode resultater å vise til i Norge. Andre land jobber også godt med klarspråk. Jeg ser frem til at vi kan lære av deres klarspråkarbeid. Målet er å være fremst i verden på dette feltet, sier Sanner.

Samarbeider på tvers av grensene

PLAIN er en internasjonal klarspråkorganisasjon med medlemmer fra over 20 land. Annethvert år arrangeres en PLAIN-konferanse for å dele erfaringer om klarspråkarbeid på tvers av landegrenser.

– Vi er veldig stolte over at vår søknad ble vurdert som den beste. Difi har lang tradisjon med å dele erfaringer på tvers av virksomheter og sektorer. Vi håper at PLAIN 2019-konferansen vil bidra til å løfte klarspråkarbeidet i forvaltningen enda høyere, sier direktør Steffen Sutorius i Difi.

Spredning av ideer og kunnskap

Difi og Språkrådet har i flere år samarbeidet om klarspråk.

– På forholdsvis kort tid er Norge blitt et foregangsland på klarspråkfeltet. På konferansen kan vi både vise fram resultatene av alt arbeidet som er gjort her i landet, og hente ideer og kunnskap fra arbeid i andre land, sier direktør Åse Wetås i Språkrådet.

Hun sier at PLAIN 2019 i Oslo dessuten blir en flott tiårsmarkering av det gode samarbeidet mellom Difi og Språkrådet om et bedre og klarere forvaltningsspråk.

Hva er PLAIN International?

PLAIN er en internasjonal, ideell organisasjon som blant annet skal:

 • øke oppmerksomheten om klarspråk som et verktøy for mer tilgjengelig kommunikasjon fra det offentlige, industrien, yrkesgrupper og organisasjoner

 • spre kunnskap om klarspråk og bruk av klarspråkteknikker og -prinsipper

 • fremme forskning og utvikling på klarspråkområdet

 • utvikle standarder og praksis på klarspråkområdet

 • tilby medlemstjenester som synliggjøring, nettverksbygging og konferanser

 • samarbeide med organisasjoner som har tilgrensende formål

http://plainlanguagenetwork.org/

Tidligere PLAIN-konferanser

I samarbeid med lokale organisasjoner arrangerer PLAIN en serie internasjonale klarspråkkonferanser. Konferansene arrangeres annet hvert år, vanligvis i september. Noen tidligere konferansesteder og -temaer:

 • Graz, Østerrike, 2017: Improving customer relations
 • Dublin, Irland, 2015: Clearer language, greater efficiency and effectiveness
 • Vancouver, Canada, 2013: Plain Language Advances: New skills, knowledge, research and best practices
 • Stockholm, Sverige, 2011: Establishing the framework for Plain Language
 • Sydney, Australia, 2009: Raising the standard
Publisert: 22. sep 2017, Sist endret: 22. jan 2018

Deldette