Høring - Revidert standard for begrepsbeskrivelser

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gjennomfører nå en høring av forslag til revidert standard for begrepsbeskrivelser. Høringsfristen er 03.11.2017.

På vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Referansekatalogen for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gjennomfører nå høring av forslag til Revidert Standard for begrepsbeskrivelser.  

For denne høringen er det utarbeidet et høringsnotat, som kort beskriver bakgrunn, forslaget til endringer i referansekatalogen, de spørsmålene vi ber om svar på i høringsuttalelsene og en kort redegjørelse for konsekvenser av forslaget. Notatet har vedlagt en høringsversjon av Standard for begrepsbeskrivelser – Definisjoner og modellspesifikasjon, tilhørende diagrammer og en veileder for bruk av standarden.  

Det er kun de nye og justerte anbefalingene vi ber om tilbakemelding på i denne høringen. Ønsker om andre justeringer i eksisterende krav eller innspill om nye bruksområder med behov for standardisering kan gis kontinuerlig på e-post til standard@difi.no

Høringsfristen er 03.11.2017. Høringsuttalelser merkes med saksnummer 17/01259, og sendes postmottak@difi.no eller Difi, postboks 8115 Dep, 0032 Oslo. 

Last ned

Publisert: 11. okt 2017, Sist endret: 19. okt 2017

Deldette

Kontakt