Oppsummering fra sikkerhetsmåneden 2017

KIT - konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Difis arrangementer i sikkerhetsmåneden hadde mange deltakere.

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje i oktober. Formålet er å skape bevissthet om informasjonssikkerhet. I forkant av sikkerhetsmåneden hadde vi et NIFS-møte, referansegruppemøter og møter med intern sikkerhet i Difi. Vi arrangerte også eksterne arbeidsseminarer med NorSiS som er nasjonal koordinator for Nasjonal Sikkerhetsmåned og deres samarbeidspartnere. Referansegruppemøtene og arbeidsseminarene ga viktige bidrag til Difis tilbud i nasjonal sikkerhetsmåned.

Totalt hadde vi 12 arrangementer med tilsammen 700 deltakere. Dette var seminarer (hvorav et ble streamet), workshops, kurs og en konferanse (høstkonferansen). Vi tilbød også en opplæringspakke til offentlige virksomheter for gjennomføring av sikkerhetsmåneden i egen virksomhet.

Tilbakemeldinger hentet fra questback sa at arrangementene ga faglig nytte med faglig kyndige foredragsholdere, at det var god variasjon i temaer, god variasjon mellom teori og gruppearbeid (workshop, referansegruppemøter og arbeidsseminarer) og at kunnskapen var relevant for egen virksomhet. Presentasjoner fra arrangementene finner dere på nettsidene våre.

Publisert: 15. des 2017, Sist endret: 22. mar 2018

Deldette

Kontakt