Samarbeid og koordinering på informasjonssikkerhetsområdet i nasjonale felleskomponenter

Difi har undersøkt status på koordinering, samarbeid og helhetlig tilnærming på informasjonssikkerhetsområdet i utvikling og forvaltning av nasjonale felleskomponenter.

Difi har publisert et notat som oppsummerer undersøkelsen og anbefaler tiltak.

Difi-notat 2017:4

 

Publisert: 19. des 2017, Sist endret: 22. mar 2018

Deldette

Sikkerhet i nasjonale felleskomponenter

  • Nasjonale felleskomponenter er gjenbrukbare løsninger som dekker typiske behov på digitaliseringsområdet og er en viktig del av den nasjonale digitale infrastrukturen. 
  • For at innbyggere og forvaltningen skal ha tillit til felleskomponentene er det viktig at de utvikles og forvaltes på en god måte. Informasjonssikkerhet er et sentralt tema i utvikling og forvaltning av felleskomponentene.
  • Kartleggingen ble gjennomført i tilknytning til tiltaksområdet Sikkerhet i Nasjonale felleskomponenter i Handlingsplan for informasjonssikkerhet i statsforvaltningen 2015-2017. Tiltaksområdet skal bidra til en bedre koordinering av informasjonssikkerheten i de nasjonale felleskomponentene. 

Kontakt