Staten samler seg om innkjøp av internrevisjon

Avtalepartnere innkjøpsavtale foto

Difi ved Statens innkjøpssenter har i dag inngått felles innkjøpsavtale for internrevisortjenester i staten. I tillegg til lavere transaksjonskostnader og lavere priser legger avtalen til rette for innføring av internrevisjon for flere statlige virksomheter.

Det er inngått avtale med fire leverandører:

  1. KPMG AS
  2. Ernst & Young AS
  3. Transcendent Group AS
  4. Price Waterhouse Coopers AS

Prisene i anbudskonkurransen er maks-priser, og reelle priser vil variere fra minikonkurranse til minikonkurranse, og mellom de fire leverandørene. Estimert gevinst er derfor usikker, men det er sannsynlig at besparelsen i snitt vil bli på ca. 10 prosent sammenlignet med dagens priser. Det gir i så fall en estimert årlig gevinst på ca. 3 millioner hvert år ved full effekt av avtalen.

Indirekte gevinster

I denne avtalen er de indirekte gevinstene vel så viktige som de rent økonomiske.

I 2015 ble det innført krav til internrevisjon i staten for alle virksomheter med inntekter eller utgifter over 300 millioner i året.

I tillegg til de økonomiske gevinstene vil de indirekte gevinstene med en statlig fellesavtale for internrevisjon være:

  • Bedre kvalitet
  • Lavere transaksjonskostnader
  • Legger til rette for innføring av internrevisjon i staten, som igjen fører til effektivisering og indirekte besparelser i den enkelte virksomhet. I tillegg vil økt bruk av internrevisjon effektivisere arbeidet til Riksrevisjonen.

– Jeg er svært godt fornøyd med både avtalen og prosessen som har ledet fram til den. Avtalen hadde ikke vært mulig uten det gode samarbeidet med flere fagpersoner fra ulike statlige virksomheter, sier lederen for Statens innkjøpssenter, Kjetil Østgård.

Den tredje avtalen av mange

Dette er den tredje fellesavtalen Statens innkjøpssenter inngår. Til sammen på de tre avtalene vil staten spare rundt 120 millioner årlig. Neste år planlegges flere nye avtaler.

Publisert: 19. des 2017, Sist endret: 27. feb 2018

Deldette

Kontakt