Difi lanserer God ledelse i staten

Illustrasjon av tre typer ledere med ikoner for ulike kompetanser. Disse er systemkompetanse, relasjonskompetanse, utviklingskompetanse og resultatkompetanse

«God ledelse i staten» er et refleksjonsverktøy for ledere i staten på alle nivå.

Hva som er god ledelse i staten, varierer med ledernivå og type virksomhet. Felles for statlige ledere er at de er ledere i en forvaltning i endring.

Endret behov for kompetanse

Difi lanserer «God ledelse i staten» der vi har definert kompetanseområder som ledere i offentlig sektor trenger. Rammeverket er en del av Program for bedre styring og ledelse i staten.

Når en leder beveger seg mellom ledernivåer, må han eller hun tilegne seg ny kompetanse, men også gi slipp på enkelte oppgaver. Behovet for kompetanse vil endre seg i løpet av en lederkarriere. Det digitale refleksjonsverktøyet skal hjelpe ledere til selv å reflektere over sin egen rolle som leder.

Tre ledere deler erfaringer

«God ledelse i staten» tar både for seg ulike typer kompetanse ledere trenger, og knytter kompetansehevingen til de ulike ledernivåene. Tre statlige ledere forteller om hvilke kompetanser de mener er viktige på sitt ledernivå, og hva som får prioritet i deres lederhverdag.

 

Publisert: 28. feb 2018, Sist endret: 20. aug 2018

Deldette