Spørsmål om trakassering tas inn i medarbeiderundersøkelsen Avant

Innovasjon Norge etterlyste i Dagens Næringsliv denne uken spørsmål om trakassering i Avant. – Vi er opptatt av å bidra til at alle medarbeidere i staten skal ha et godt arbeidsmiljø. Derfor har vi gjort en ny vurdering, og kommer til å ta spørsmål om trakassering inn i undersøkelsen, sier avdelingsdirektør Åshild Egerdal.

Hun sier at trakassering er et viktig tema å belyse i arbeidslivet og er glad for oppmerksomhet om denne saken.

– I følge arbeidsmiljøloven skal arbeidstakere ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden, og de skal så langt der er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre, sier Åshild Egerdal.

Hun sier at Metoo-kampanjen har vist viktigheten av gode systemer for varsling om trakassering.

Avant måler subjektive oppfatninger om utvalgte temaer hos alle ansatte i en virksomhet og gir et grunnlag for å arbeide med utvikling av arbeidsmiljøet.

I januar ble Arbeidsgiverportalen lansert. Her finner statlige virksomheter utfyllende informasjon om varsling, for eksempel ofte stilte spørsmål om seksuell trakassering og hva du som arbeidsgiver må vite om.

 

Publisert: 05. apr 2018, Sist endret: 05. apr 2018

Deldette

Kontakt