Fire nyskapingsprosjekter får støtte fra Difis StimuLab

StimuLab skal støtte og stimulere til brukerorientert nyskaping i forvaltningen gjennom bruk av tjenestedesign, testing og eksperimentering. Ordningen skal styrke innovasjonskapasiteten i offentlig sektor, både ved å støtte konkrete innovasjonsprosjekter, og bidra til kompetanseheving og erfaringsspredning på tvers.

Difi velger ut prosjektene, og i dag ble det kjent hvilke første fire prosjekter som kommer med i StimuLab, og som gis en støtte på i alt 6,2 millioner kroner.

– Siden oppstarten har StimuLab bidratt til ny kunnskap om hvordan offentlig sektor kan sette brukeren i sentrum i tjenesteutviklingen. En viktig forklaring er at StimuLab legger stor vekt på å bruke mye tid og ressurser i tidligfasen av prosjektet. Det gjør virksomhetene tryggere på å utvikle helhetlige løsninger som treffer brukerne og faktisk svarer på deres behov, sier direktør Steffen Sutorius i Difi.

Her er de fire prosjektene:

  • Direktoratet for økonomistyring (DFØ) skal sammen med Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og Nasjonalbiblioteket utvikle et felles system for produksjon, lagring, gjenfinning, tilgjengeliggjøring og formidling av kunnskapsdokumenter i forvaltningen.
  • Nittedal kommune ønsker reduksjon av bilbruk og økning av miljøvennlig transport innenfor kommunegrensen, og vil gjennom et offentlig/privat-samarbeid etablere et fleksibelt og alternativt transporttilbud for innbyggerne.
  • Nav Skedsmo vil sammen med Brønnøysundregistrene og Skedsmo kommune utvikle en digital løsning som gir brukerne enkel oversikt og tilgang til egen økonomisk informasjon. Prosjektet ønsker også å se på muligheten for å koble ulike hjelpetiltak opp mot en ny digital løsning.
  • Fjell, Sund og Øygarden skal slå seg sammen til nye Øygarden kommune og vil bruke denne muligheten til å utforske hvordan de kan samordne tjenester til utsatte barn og unge og deres pårørende.

Innovasjonsløft i offentlig sektor

Tidligere i år gikk startskuddet for regjeringens innovasjonsløft i offentlig sektor. Arbeidet skal munne ut i en stortingsmelding i 2020.

StimuLab, som er en videreføringen og utvidelse av Stimuleringsordningen i Difi, er et viktig virkemiddel i innovasjonsarbeidet. Etter prøveperioden i 2016-2017 er ordningen blitt varig fra og med 2018. Budsjettet er økt fra fem til ti millioner kroner årlig. Ordningen er utvidet til å dekke både stat og kommune (ikke bare stat). Difi samarbeider med DOGA om ordningen.

De resterende 3,8 millionene vil bli fordelt etter en ny søknadsrunde etter sommeren.

Følg regjeringens arbeid med innovasjon i offentlig sektor.
 

Publisert: 30. mai 2018, Sist endret: 03. aug 2018

Deldette

Kontakt