Regjeringens Digitaliseringsprogram har som ambisjon at Norge skal være blant de beste i verden i å utvikle en digital forvaltning. Det er et interessant mål, litt ambisiøst, med burde være realistisk. Vi har god økonomi, en velutviklet offentlig sektor, godt utbygd bredbånd, gode grunndataregistre og en IT-moden befolkning. På noen områder ser vi også gode resultater av dette. Både selvangivelsen, innberetning av merverdi, og samordnet innrapportering er konkrete eksempler, som viser at vi kan være i verdenseliten, hvis vi vil.

Dessverre er ikke alt like bra

Men dessverre er det ikke like bra. Difi har nylig gjennomført en ny kartlegging av status for den digitale forvaltningen (publiseres i juni). Jeg kan røpe at den viser at lite har skjedd siden forrige kartlegging, gjennomført i 2010. Fremdeles er de fleste tjenestene bare et skjema på nett, uten mulighet for annet en utskrift og papirforsendelse. Utviklingstakten gir derfor grunn til bekymring, og begrunner behov for tiltak som kan øke gjennomføringskraften.  

Sterkere styring

Så langt er jeg enige med flere som den senere tid har forslått ulike nye tiltak og sterkere styring av digitaliseringen av forvaltningen. Jeg mener at det er et presserende behov for å klargjøre myndighet og mandat og ikke minst forventninger til ulike aktører.  Jeg mener imidlertid at det ikke er behov for en ny organisatorisk enhet eller en ny digitaliseringsdirektør, for å styrke arbeidet, slik blant andre Digit-utvalget foreslår.

Styrk FAD og Difi

Etter min vurdering er det mer hensiktsmessig å styrke FAD og Difi. Direktøren i Difi er allerede statens digitaliseringsdirektør. I stedet for å etablere en ny, må vi heller styrke den vi har. FAD bør ha det overordnede politiske ansvaret på vegne av regjeringen, mens Difi må gis et tydelig pådriver- og oppfølgingsansvar for fremdrift for digitaliseringen.

Forfatter

Tone Bringedal
Tone Bringedal
Tone er seniorrådgiver i Difi, og jobber innen digital strategi og samordning.

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut