Velkommen tilbake til bloggen vår. Eller rettere, velkommen til Difi-bloggen. Kommunikasjonsbloggen har ligget brakk en stund. Men nå trenger vi å komme i kontakt med dere som jobber med kommunikasjon, samhandling og kunnskapsdeling i offentlig forvaltning igjen, og gjenopptar bloggingen. Denne gangen gjør vi det på Difis nyopprettede virksomhetsblogg.

Det kommer ikke til å ha noen betydning for dere, men det er altså hit til denne adressen dere må gå for å lese innleggene eller være med i diskusjonene. Dersom noen er interessert i de gamle blogginnleggene så har vi dem liggende på den gamle bloggen. Vi kommer sikkert til å lenke til noen av innleggene og dere kan godt lese dem, men det blir ikke mulig å legge inn nye kommentarer.

Men vi vil altså svært gjerne i kontakt med dere igjen.

Tiden flyr. Det er allerede mer en to år siden Difi lanserte «Veileder i sosiale medier for forvaltningen». Takk for alle invitasjoner til å snakke om temaet og takk til alle som har lastet veilederen ned fra Difis nettsider. Vi håper den har vært til nytte og ikke minst at dere opplever sosiale medier som nyttig i egen virksomhet.

Nå leker vi med tanken om å skrive en ny veileder. Forvaltningen er etter hvert godt etablert i sosiale medier og nå tror vi det kan være nyttig å gå et steg videre og utforske litt mer omkring bruken av sosiale delingsverktøy. Vi tror forvaltningen har et stort potensial i å bruke sosiale verktøy og ny teknologi for å bli bedre i kunnskapsdeling, samhandling og involvering, både internt og eksternt.

Men hva tror dere? Har dere som jobber i forvaltningen bruk for en slik veileder om kunnskapsdeling, samhandling og involvering, eller er dere opptatt av helt andre ting. Vi bare spør.

Vi vet at mange statlige virksomheter gjør gode forsøk på å få til samhandling både i egen virksomhet, med sine målgrupper og mellom ulike fagmiljøer. Men vi vet også at det oppleves som vanskelig. Ikke nødvendigvis på grunn av teknologien, men heller på grunn av andre mer kulturelle faktorer. Hva skal til for å få etablert stabile samhandlingsmønstre og en og delingskultur i forvaltningen?

Se denne videosnutten som Sør-Trøndelag Fylkeskommune har laget for å skape jubel rundt deling i sitt nye intranett. Utrolig fin!

Vi vil altså høre fra dere. Om noen har tips, forslag til tema eller noen vi bør snakke med eller noe annet å bidra med i arbeidet vårt, så kom med det. Vi blir takknemlige for deling og deltakelse her på bloggen.

Og en ting til. Bør vi lage en lukket diskusjonsgruppe om sosiale delingsmedier på Linked In, bare for oss som jobber i forvaltningen?

Sissel Kristin Hoel og Anniken Willumsen

Forfatter

Sissel Kristin Hoel
Sissel Kristin Hoel
Sissel jobber med innovasjon i offentlig sektor i Difi. sissel.kristin.hoel(a)difi.no

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut