Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS 2013) samlet nok en gang mange engasjerte folk i Trondheim. Tema for konferansen i år var "deling" og helt i tråd med temaet er det fint at veldig mye av det som foregikk kan deles i ettertid -- noe som lysark og noe som video av presentasjonen. Og herved deler vi videre.

Difi hadde flere innlegg, bl.a. om Prosjektveiviseren, Sikker digital posttjeneste, Åpne data, og en workshop om "Datadeling i praksis - protokoller, format, komponenter".

Informasjonsforvaltning

Difi-rapport 2013:10 - "Informasjonsforvaltning i offentleg sektor" som kom for drøyt to uker siden, var tema i to sesjoner.

Bare for de som synes informasjonsforvaltning er sexy ...

Først var den tema i workshopen "Hvem eier offentlig informasjon og hvilke forpliktelser har vi?" i regi av Mariann Sundvor fra eKor. Her deltok over førti, til tross for klar beskjed i programmet om at dette ikke var for dem som "alltid sitter stille, aldri har en mening, synes informasjonsforvaltning er lite sexy" … Det kom mange innspill til temaet informasjonsforvaltning generelt og til målbildet og tiltakene som er foreslått i rapporten. Innspillene er i ferd med å renskrives og blir offentlige senere.

Mariann Sundvor nektet deltagerne å forlate workshopen før fire konkrete oppgaver var blitt fordelt med krav om å rapportere resultatet på neste års konferanse. Kudos til Mariann og ikke minst de fem som tok ansvar (nesten) frivillig!

Bredt engasjement - som ønsker en pådriver

Vår hovedkonklusjon er at det var bred støtte til at temaet informasjonsforvaltning er viktig. Videre var det tydelig at alle ønsket at noen skal sørge for at det skjer noe på området -- ta rollen som en pådriver og koordinator. Ut fra antallet deltagere og engasjementet de viste tolker vi også et klart ønske om en arena -- et nettverk eller forum -- for å drøfte utfordringer og løsninger innen informasjonsforvaltning, og ikke minst lære av hverandre. Det arbeidet har vi allerede så vidt begynt, i samarbeid med Brønnøysundregistrene, og 21. november inviterer vi til en workshop i Oslo. Ta kontakt for mer informasjon!

"Kokebok" for informasjonsutveksling

I sesjonen "Hva skal til for at offentlige virksomheter utnytter og deler informasjon mer effektivt?" [video] presenterte først Terje Grimstad fra Semicolon arbeidet med å etablere en "kokebok" for å etablere informasjonsutveksling. Som en del av foredraget pekte han på at Norge skårer dårlig på internasjonale målinger av eforvaltning på temaet "helhetlige tjenester", f.eks. en livshendelse der en trenger kontakt med et sett av ulike forvaltningsorgan. Ifølge Grimstad er vi kanskje i ferd med å få skallet på plass, men vi klarer ikke å fylle det med innhold. Isteden blir tjenestene et sett av enkeltskjema der de samme opplysningene må fylles inn på nytt og på nytt.

Deretter fulgte Difis presentasjon av rapporten "Informasjonsforvaltning i offentleg sektor" [30 minutter ut i videoen].

Hva mener du?

Så sent som tirsdag denne uken tok Riksrevisjonen opp at det til tross for satsing på økt informasjonsdeling fortsatt eksisterer tette skott mellom enkelte fagområder. Spørsmålet er om rapporten er et relevant  grunnlag for å få til bedre utnyttelse av informasjonen og for å "fylle skallet med innhold". Hva mener du?

Forfatter

Steinar Skagemo
Steinar Skagemo
Steinar Skagemo er seniorrådgiver i Difi og arbeider blant annet med informasjonsforvaltning.

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut