På vegne av ansatte i Difi. Det var neppe ideen med Difi-bloggen å skrive om dødsfall. Men vi er mange som jobber i Difi i dag som er takknemlige for den fabelaktige innsatsen Jon Bing har gjort på områder som er viktige når vi jobber for å utvikle offentlig sektor.

Vi er mange som har studert ved Senter for rettsinformatikk og Avdeling for forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo - institusjoner som neppe ville ha eksistert om det ikke var for Jon Bing. Der opplevde vi noe som ikke er alle studenter forunt; Jon og de andre ansatte så på oss som kolleger, som viktige ressurser i arbeidet med å utforske nye problemstillinger i skjæringspunktet mellom juss og edb.

Vi er enda flere som enten via studiene eller andre former for samarbeid føler at vi er en del av et sterkt fellesskap om et fagfelt som mange umiddelbart oppfatter som sært, men som samtidig rommer viktige spørsmål knyttet til grunnleggende verdier som personvern og rettssikkerhet, demokrati og ytringsfrihet.  Her finnes både "evige" problemstillinger og problemstillinger som utvikler seg i samme fart som teknologien. Og vi kan være stolte av at dette er et fagfelt der Norge har et av verdens fremste kunnskapsmiljø.

Takket være Jon

Vi er mange som er triste, men det gir litt trøst å vite at selv om Jon er død, så kan vi fortsatt la han inspirere, og bygge videre på kunnskapen. Det føles også fint å vite at det er en "link" mellom Difi og Jon Bing som -- selv om ingen av oss som er her i dag kan ta æren for det -- antagelig var viktig for Jon og rettsinformatikken. Han skriver selv i sin oppsummering av de første tjue årene "20 år i forvandlingens tegn" (pdf) der han viser til et innlegg han holdt som innledning til det første «edb-møte» på juridisk fakultet i mars 1970:

"Et forhold som glimret med sin fravær i innledningen, var spørsmål om personvern. […]

Imidlertid befant direktør Kåre Fløisand i Statens rasjonaliseringsdirektorat seg blant tilhørerne. Statens rasjonaliseringsdirektorat var bl.a. sekretariat for det daværende Rådet for databehandling i staten, og de sendte forsommeren 1970 en forespørsel til Institutt for privatrett om man kunne påta seg en utredning av "personlighetsvern og statlige databanker.

Prosjektet ble etablert som den første personvernutredningen i Norge, og resulterte i den første, større publikasjonen. Flere prosjekter fulgte, det utviklet seg til et lite forskningsprogram - omtalt som PV-programmet - og aktiviteten der løp parallelt med utrednings- og lovgivningsarbeidet i 1970-årene, som førte frem til den gjeldende personregisterloven og etableringen av Datatilsynet. Det må være lov til å hevde at det beslutningsorienterte, norske personvernbegrepet i stor grad ble utformet av denne forskningsvirksomheten."

Vi krysser fingrene for at noe av det vi gjør i dag kan være et bidrag til noe like betydningsfullt i fremtiden.

Hvis du er nysgjerrig på Jons arbeid med juss og edb opp gjennom årene er den nylig lanserte portalen som samler alle CompLex-utgivelsene herved anbefalt. Her finner du både utgivelser fra Jon Bing selv, og fra studenter og andre som jobbet sammen med ham.

Jon Bing var anerkjent internasjonalt, her med Paul Chaffeys ord:

"Det at Jon Bing var så flink til å se nye store problemstillinger en stund før andre har gjort at vi her i Norge har et sterkt og fremoverlent akademisk fagmiljø på rettsinformatikk og e-forvaltning. I dag nyter vi godt at denne kunnskapen når vi for eksempel digitaliserer i offentlig forvaltning, diskuterer opphavsrettsregler eller videreutvikler personvernpolitikken."

Han var også en foregangsmann når det gjaldt å leve etter filosofien om at kunnskapen blir mer verdt når den deles. Olav Torvund har sagt dette på en fin måte: "I et miljø hvor alle deler sine ideer og kunn­ska­per, vil alle få mye mer igjen enn det de gir fra seg."

På vegne av ansatte i Difi. Takk Jon Bing. Hvil i fred.

Forfatter

Steinar Skagemo
Steinar Skagemo
Steinar Skagemo er seniorrådgiver i Difi og arbeider blant annet med informasjonsforvaltning.

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut