Forvaltningens kritikere hevder gjerne at forvaltningen ikke forandrer seg, eller endres bare lite og langsomt. Men offentlig forvaltning er i bevegelse, og har alltid vært det. I Difi har vi kunnskap om utviklingen, og nå har vi laget en film for å illustrere noen skifter i hvordan direktoratene er organisert. Direktoratskogen har vi kalt filmen. Skogen av offentlige virksomheter kan virke overveldende, så her forenkler vi litt og gir deg to minutter ekspressfilm om forvaltningsutvikling.

Direktoratene endrer seg i takt med politiske føringer

Nye politiske føringer og mål skaper en kontinuerlig utvikling og endring i hvordan offentlig sektor er organisert. Regjeringen varslet nylig en omorganisering av Toll- og avgiftsetaten og Skatteetaten, for å få mer effektiv skatte- og avgiftsforvaltning og bedre grensekontroll. Dette er et godt og brennferskt eksempel på hvordan politiske beslutninger og nye politiske mål fører til endringer i offentlig forvaltning.

For å se utviklingen litt tydeligere har vi laget en kort animasjonsfilm som viser utviklingen i norske direktorater de siste 13 årene. Visste du for eksempel at det er gjennomført hele 27 nyopprettelser og 34 nedleggelser, via sammenslåinger og omorganisering, i løpet av de årene? Utviklingen viser at det totale antallet direktorater har gått ned, men samtidig har antallet årsverk økt og det har kommet til nye direktorater på sentrale samfunnsområder. I filmen Direktoratskogen gir vi et overordnet bilde av dynamikken og mangfoldet vi finner i den statlige forvaltningsutviklingen.

Filmen Direktoratskogen er en illustrasjon på forvaltningsutviklingen de siste 13 årene. Gå til Vimeo for å se filmen i fullformat. Filmen kan fritt lastes ned fra Vimeo.

Kunnskap bidrar til utvikling

Vi trenger kunnskap for å kunne røkte skogen på en god måte, er et budskap i filmen. For å utvikle forvaltningen i riktig retning, trenger vi kunnskap. Vi må vite hvordan oppgaver fordeles mellom departementer og direktorater, hvilke direktorater som har ansvar for hvilke saker, hvordan samhandling skjer på tvers av sektorer, og hvordan departementene styrer direktoratene. Denne kunnskapen har vi i Difi. Vi utvikler og fornyer offentlig sektor, og vi skal fortsette å være det sentrale fagmiljøet på organisering og ledelse i staten.

Hvorfor har vi laget denne filmen?

Vi ønsker å vise fram Difis kunnskap på en ny måte til målgruppene våre. Denne gangen valgte vi animasjonsfilm som formidlingskanal, og direktoratenes utvikling som tema. Dette bidraget er et eksempel på noe av den kunnskapen vi besitter i Difi. Du kan lese mer om forvaltningsutvikling på www.difi.no/rapporter-og-undersokelser.

Forfatter

Eivor Bremer Nebben
Eivor Bremer Nebben
Avdelingsdirektør ledelse og organisering.

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut